garee jallatterraat deebii kennuu kutaa 1ffaa

garee jallatterraat deebii kennuu kutaa 1ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni jallinaafii rakkoo garee jalloo ahbaash jedhamtuuti ibsa, irratti deebisaa kenna.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.