garee jallatterratti deebisuu kuta 2ffaa

garee jallatterratti deebisuu kuta 2ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni jallina garee ahbaash ibsa, deebisas irratti kenna.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.