Kitaaba beyquunaa kan barnoota hundee hadiisaa (musxalahaa)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun akkataa hundee hadiisaa (musxalaha) ittiin hadiisa sahiihaa fii da’iifa (jabaa fii laafaa) ittin adda baafatan nama barsiisa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.