Akkataa salaata nabiyyii (sifatu salaatinnabiyyi)

ibsa gabaabaa.

Qophiin kun akkaataa salaata nabiyyii guututti hidhannarraa hanga hiikkannaatti nama barsiisa,akka namuu isaanirraa laallatuuf jecha.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.