Teessuma masgiidaa (iitikaafa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee teessuma masgiidaa barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: