Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 10

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 10

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 10

Download

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.