Irra caalaan sinqii soda Rabbiiti

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee soda Rabbii keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.