Irra caalaan sinqii soda Rabbiiti

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee soda Rabbii keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: