MANA KEE KA DU'A BOODAA YAADADHU

kitaaba qopheessuu. : Jamaaal Muhammad ahmad

الناشر: Biiroo daiwaa Rabwaa

ibsa gabaabaa.

MANA KEE KA DU'A BOODAA YAADADHU : Kitaabni kuni waayee mana du'a boodaa (qabrii) yaadachuun barbaachisaa tahuu nama hubachiisa.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.