QUR’AANA QULQULLUU IRRAA TAFSIIRA JUZ’IIWWAN SADAN BOODAA

kitaaba qopheessuu. : garee ulamaaii

ibsa gabaabaa.

QUR’AANA QULQULLUU IRRAA TAFSIIRA JUZ’IIWWAN SADAN BOODAA

Download
yaanni kee nu barbaachisa.