hidhannaa hajjiifii umraa miiqaatarraa

hidhannaa hajjiifii umraa miiqaatarraa

ibsa gabaabaa.

barnoonni kunakkaataa miiqaatatti itti hajjiifii umraa hidhatan irraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.