barnoota hajjii gabaabaa

barreessaa :

gulaala.: Jamaaal Muhammad ahmad

ibsa gabaabaa.

barruu kana keessatti seera akkaataa hajjii fii umraa itti gaggeessantu ibsamee jira.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: