barnoota hajjii kutaa 11ffaa

barnoota hajjii kutaa 11ffaa

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana kessatti barnoota hajjiifii umraa kutaa 11ffatu dhihaate. as keessatti seera xawaafa quduumaattu ibsame.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.