barnoota hajjii fi umraa 07

barnoota hajjii fi umraa 07

ibsa gabaabaa.

kutaa kana keessatti akkaataa hojii hajjii fii umraattu baratama.namuusa karaa hajjii deemsaa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.