Barnoota hajjiifi umraa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee akkaataa hojii umraa itti gaggeeffamu jalqabarraa hanga dhumaatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
Sagantaan kun waayee akkaataa hojii hajji barnoota gayaa uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.