Barnoota utubaalee iimaanaa (09- guyyaa qiyaamaattii amanuu)

Barnoota utubaalee iimaanaa (09- guyyaa qiyaamaattii amanuu)

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun barnoota utubaalee iimaanaa vediyoodhaan qaba.kutaa 13 uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.