wantoota islaamummaa namarraa balleessu - 5

wantoota islaamummaa namarraa balleessu - 5

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan islaamummaa namarraa balleessu kan qabxii kudhnitti tarreefame ibsa. kutaa 6 ufjalaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.