seenaa makkaa 03

seenaa makkaa 03

ibsa gabaabaa.

barnoota kana keessatti seenaa nabi ibraahiim haadha mana isaa tiifi ilma isaa ismaaiil makka naanno kaibaa kaayee kophaa issanii achitti dhiise ibsa.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.