seenaa makkaa 05

seenaa makkaa 05

ibsa gabaabaa.

barnoota kana keessatti seenaa nabi ibraahiim haadha mana isaa tiifi ilma isaa ismaaiil makka naanno kaibaa kaayee kophaa issanii achitti dhiise ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.