Barniitaa siiraa seenaa Nabii S.A.W 05

Barniitaa siiraa seenaa Nabii S.A.W 05

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kuni barnoota siiraa (seenaa nabii S.A.W.) Guutuu dhalootarraa kaasee hanga xumura umrii isaaniitti bal’inaan ibsa. kutaa 20 uf keessaa qaba.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.