Waan haraam ta namni laaffise - Maimuumni imaama dura dabruu

Waan haraam ta namni laaffise - Maimuumni imaama dura dabruu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Maimuumni imaama dura dabruu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: