Seera Soomana Ramadaanaa 11

Seera Soomana Ramadaanaa 11

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti barnoota seera soomana ramadaanaa guutuutu ibsama. kutaa 46 uf keessaa qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.