Seera Soomana Ramadaanaa 33

Seera Soomana Ramadaanaa 33

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti barnoota seera soomana ramadaanaa guutuutu ibsama. kutaa 46 uf keessaa qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.