Nabiyyi rahmataa 30

Nabiyyi rahmataa 30

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti nabiin keenya muhammad rahmata aalamaatiif ergamuu isaaniittu ibsama. kutaa 30 uf jalaa qaba.

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.