Guddisa joollee islaamaa keessatti 05

Guddisa joollee islaamaa keessatti 05

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti namusa islaamaa kan ilmaan muslimaa irratti guddachuu qabantu ibsame.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.