Waan haraam ta namni laaffise - Haasawa namni dhagayamuu jibbuu caqasuu

Waan haraam ta namni laaffise - Haasawa namni dhagayamuu jibbuu caqasuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: