Waan haraam ta namni laaffise - Ollatti hammaachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Ollatti hammaachuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: