Barnoota xahaaraa (qulqullinnaa)

Barnoota xahaaraa (qulqullinnaa)

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee barnoota qulqullinaa (xahaaraa) keessatti hubannoo guddaa namaaf kenna.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: