Co mówi islam na temat terroryzmu?

Opis w skrócie

Broszura pokazująca jak ważne w islamie jest ludzkie życie i wyjaśniająca stosunek islamu do terroryzmu.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Źródła:

Kategorie naukowe: