Przewodnik Nowego Muzułmanina

Autor :

Opis w skrócie

Ten pięknie ilustrowany przewodnik został opra cowany tak, by ułatwić ci pierwsze kroki w uczeniu sie tej wspaniatej religi. która bez wqtpienia jest na- lepszym z dobrodziejstw, jakimi Allah obdarzył wskazówek odnośnie większości aspektów życia.odpowie na twoje pytania, a także pomoże ci dbać o relacje międzyludzkie i radzić sobie z różnymi sytuacjami, w których prawdopodobnie się znajdziesz. Prze- wodnik ten napisany został w sposób jasny, bazu- jgc na wiarygodnych informacjach z Koranu i Udzieli islamskich człowieka. ci Sunny Proroka Oprócz tego, że jest to niezwykle szczegółowa ksiqżka, jest to również podręcznik, do którego możesz sięgnqć zawsze, gdy będziesz mieć jakieś pytania lub będziesz chciał poznać islamskie pos- tanowienie odnośnie jakiejs kwestii.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia