Jezus w Islamie

Opis w skrócie

Celem tego opracowania jest ukazanie przesłania Jezusa, pokój z nim, w świetle ostatniego objawienia zesłanego ludzkości – Koranu.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Kategorie naukowe: