Każda innowacja jest zbłąkaniem

Autor :

Opis w skrócie

Dogłębne opracowanie poruszające problem innowacji w Islamie – ich znaczenie, kategorie, niebezpieczeństwa i rozwiązania.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Kategorie naukowe: