Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Z punktu widzenia Muzułmanów

Opis w skrócie

Książka dotycząca osoby Jezusa (pokój z nim) a także Muhammada (pokój z nim) pisana z perspektywy muzułmańskiej, wsparta cytatami zarówno koranicznymi, jak i biblijnymi zaczerpniętymi tak ze Starego, jak i Nowego Testamentu. Pomaga spojrzeć na podstawowe doktryny chrześcijańskie i dostrzec różnice pomiędzy naukami biblijnymi a naukami współczesnego chrześcijaństwa.

Download
Przedstaw swój punkt widzenia

Kategorie naukowe: