Kategorie naukowe

  • Polski

    PDF

    Dogłębne opracowanie poruszające problem innowacji w Islamie – ich znaczenie, kategorie, niebezpieczeństwa i rozwiązania.