دالله جل جلاله دويري نه ژړيدل

Description

په دي ماده کښي دالله تعالی دويري نه ژړيدل او دهغي فضيلت ذکر دی واوره چه زړه دی نرم شي او وژاړی

Download

Categories:

ستا فکر مهم دی