دالله جل جلاله دويري نه ژړيدل

Categories:

Description

په دي ماده کښي دالله تعالی دويري نه ژړيدل او دهغي فضيلت ذکر دی واوره چه زړه دی نرم شي او وژاړی

ستا فکر مهم دی