دالله جل جلاله دويري نه ژړيدل

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي دالله تعالی دويري نه ژړيدل او دهغي فضيلت ذکر دی واوره چه زړه دی نرم شي او وژاړی

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی