اوه کسان دي چه الله تعالی به ورته دخپل عرش سوری ورکوي

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي هغه کسان ذکر دي کوموته چه الله تعالی دقيامت په ورځ دعرش سوری ورکوي.

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی