هغه پوښتني چې دشيګانو د هدايت سبب شوي دي

Description

په دي مختصره رساله کي هغه پوښتني رکر شوي دي چې د هغي په وجه ډير شيعګان هدايت يافته شوي دي.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی