په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

په خوراک او څښاک کې احتياط کول دايمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې ماده کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او په خوراک او څښاک کې احتياط کول هم د ايمان يوه برخه ده .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: