عدل او انصاف د ایمان برخه ده

عدل او انصاف د ایمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په درسي سلسله کې دايمان شعبې او برخې بيانيږې او عدل او انصاف هم د ايمان برخه ده

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: