دتوحید تعریف

بيان کونکی :

لنډه پېژندنه

دتوحید تعریف

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

مصادر:

علمي تصنیفات / لیکنې: