دکفارو او مشرکينوپه کفر کښې شک کول ، او يا دهغوې م‍هب ته صحيح ويل د اسلام د نواقضو څخه دی

دکفارو او مشرکينوپه کفر کښې شک کول ، او يا دهغوې م‍هب ته صحيح ويل د اسلام د نواقضو څخه دی

لنډه پېژندنه

په دي بيان کښي دا حقيقت واضحه شوی دی ، چه دکفارو او په کفر کښې شک کول او يا دهغوي م‍هب ته صحيح ويل ، د اسلام دنواقضو څخه دی او ددي په وجه باندي انسان د دائره اسلام څخه خارجيږي .

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: