دتوحيد اثرات د انسان په زندګۍ باندې

دتوحيد اثرات د انسان په زندګۍ باندې

Description

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه دتوحيد ډير ښکلي اثرات لري دانسان په فردي زندګۍ باندي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

Categories:

ستا فکر مهم دی