جنت او دهغې نومونه

جنت او دهغې نومونه

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښې دا حقيقت بيان شوی دی چه جنت د الله تعالی د نعمتونو مجموعه دهغي لپاره تياری پکار دی او همدارنګه په دې کښې د جنت نومونه او په هغه نومونو کښې فائدې بيانيږي په توجه سره ددي اوريدل پکار دي ددي لپاره چه فائده ترينه واخلۍ -.

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: