102 - Sura et-Tekasur ()

|

(1) O ljudi, vas je od pokornosti Allahu zaokupilo nastojanje da što imućniji budete i da se hvališete vašim imetkom i djecom.

(2) sve dok ne umrete i ne uđete u kaburove.

(3) A ne treba da vas to zaokuplja od pokornosti Allahu, a saznat ćete rezultat tog vašeg zaokupljanja.

(4) Zatim, saznat ćete sigurno rezultat i posljedice toga.

(5) Doista, kada biste bili uvjereni da će vas Allah proživjeti i za vaša djela adekvatno tretirati, ne bi vas zaokupilo hvalisanje imetkom i djecom.

(6) Tako mi Allaha, vidjet ćete Vatru na Sudnjem danu.

(7) I još jednom, sasvim sigurno ćete vidjeti je, bez imalo sumnje.

(8) Toga dana Allah će vas pitati o vašim blagodatima, kao što su zdravlje, bogatstvo i dr.