108 - Sura el-Kevser ()

|

(1) Mi smo ti, o Poslaniče, dali mnogo dobro, a u njega se ubraja i rijeka Kevser u Džennetu.

(2) Budi zahvalan na tim blagodatima, klanjajući samo Njemu i prinoseći žrtvu, za razliku od mušrika koji su žrtve prinosili svojim kipovima.

(3) Onaj ko tebe mrzi uskraćen je svakog dobra, bće bez spomena, a i ako se spomene, to će biti po zlu.