68 - Sura el-Kalem ()

|

(1) (Nun) Već smo govorili o sličnoj temi na početku sure el-Bekare. Allah Uzvišeni kune se perom i onime što ljudi pišu svojim perima.

(2) Ti, o Poslaniče, zbog blagodati vjerovjesništva koje ti je Allah dao, nisi lud, nego si čist od onoga čime te mušrici opisuju.

(3) Zbog toga što prenoseći poslanicu ljudima trpiš i doživljavaš, imat će nagradu koja nikada neće nestati i niko ti zbog nje neće prigovarati.

(4) Ti si najljepšeg morala, onako kako se u Kur'anu spominje i tim svojstvima si opisan na najpotpuniji način.

(5) I ti ćeš vidjeti, a vidjeće i ovi koji poriču

(6) Kada se razotkrije istina i postane vidljiva, biće jasno ko je od vas lud, a ko nije.

(7) Tvoj Gospodar, o Poslaniče, zna ko je skrenuo sa Njegovog puta, a zna i one koji se na njemu nalaze. On zna da su oni zalutali, a zna i da si ti na Pravom putu.

(8) Onima koji negiraju Objavu koju donosiš, ne pokoravaj se, o Poslaniče.

(9) Oni iščekuju i nadaju se da ti prema njima budeš blag i da popustiš na račun vjere, pa bi i oni nakon toga prema temi popustili i bili blagi.

(10) Nemoj se pokoravati i nemoj slušati nikoga ko se zbog neistine mnogo zaklinje i ko je ponižen i prezren.

(11) Onoga ko mnogo ljude ogovara, o njima priča, i njihove riječi prenosi kako bi ih razdvojio i smutnju među njima napravio.

(12) Onoga ko mnogo ljudima zabranjuje činjenje dobra, napada na ljudske imetke, časti i živote i koji mnogo griješi.

(13) Onoga ko je grub i osor i ko je u svome narodu prepoznatljiv po zlu.

(14) Zbog toga što ima mnogo imetka i djece, on se oholi i zbog oholosti odbija povjerovati u Allaha i Njegova Poslanika.

(15) Kada mu se ajeti naši uče, on govori da su to samo izmišljena kazivanja drevnih naroda.

(16) Mi ćemo dati na njegovom nosu znak koji će ga unakazati, pratiti i uvijek sa njim biti.

(17) Mi smo ove mušrike iskušali sušom i glađu, kao što smo vlasnike jedne bašče iskušali kada su se zakleli da će ujutro što prije obrati njene plodove, kako siromasi ne bi ništa dobili.

(18) Oni u svojoj zakletvi nisu naznačili da će to učiniti ako Bog da.

(19) Allah je na tu bašču poslao vatru, pa ju je ona uništila dok su vlasnici spavali, te nisu mogli da je zaštite i spriječe vatru.

(20) Ona je postala pusta poput crne i tamne noći.

(21) Kada je bilo jutro, oni su počeli da jedni druge dozivaju

(22) Govorili su: Što ranije otiđite do svojih njiva, prije nego siromasi dođu, ako želite da oberete plodove.

(23) Požurili su prema svojim njivama i usjevima, tiho međusobno pričajući

(24) Jedni drugima su govorili: Neka u bačše danas ne ulazi nijedan siromah

(25) Odmah, početkom jutra krenuli su, uvjereni da će obrati plodove iz svojih njiva.

(26) Kada su vidjeli zapaljene njive i bašče, jedni drugima su se obratili riječima: Mi smo zalutali, tj. pogriješili smo put do njiva.

(27) Nama je uskraćeno da oberemo plodove, jer smo bili odlučni da sirmasima ništa ne damo.

(28) Jedan koji je među njima bio najbolji reče: "Kada ste odlučili da siromasima zabranite plodove ove bašče, zar vam nisam kazao: 'Bolje vam je da veličate Allaha i da mu se pokajete?'"

(29) Kazali su: Neka je slavljen naš Gospodar, mi smo bili prema sebi nepravedni kada smo odlučili da siromasima spriječimo korištenje našim plodovima.

(30) Tada su jedni drugima upućivali riječi ukora.

(31) Kajući se, kazali su: Propali smo, jer smo prešli dozvoljenu granicu kada smo siromasima uskratili njihovo pravo.

(32) Gospodar naš je u stanju da nam podari bolju bašču od ove koju smo imali, mi se samo Njemu nadamo, od Njega oprost i svako dobro tražimo.

(33) Ovakvim kaznama kojima spriječimo opskrbu, kažnjavamo one koji prema nama griješe, a kazna na onome svijetu je veća, kada bi oni znali i bili svjesni njene žestine i trajnosti.

(34) One koji se Allaha budu bojali praktikujući Njegove nardbe i kloneći se Njegovih zabrana, kod njihova Gospodara čekaju džennetske bačše u kojima će uživati bez prestanka.

(35) Zar da muslimane učinimo kao nevjernike u pogledu nagrade ili kazne, kao što tvrde mekkanski mušrici?

(36) O mušrici, šta vam je pa donosite takvu nepravednu i iskrivljenu presudu?

(37) Da li vi imate knjigu u kojoj ste pročitali da su jednaki pokorni rob i griješnik?

(38) Da li u toj knjizi piše da ćete imati ono što izaberete na onome svijetu?

(39) Ili vi imate kod nas potvrđene ugovore iz kojih proizlazi da ćete imati ono što sami sebi odredite?

(40) O Poslaniče, upitaj one koji tako govore: Ko je od vas garant i jamac?

(41) Ili, imaju li oni saučesnike pored Allaha koji će ih u nagradi izjednačiti s vjernicima?! Pa neka oni saučesnike svoje dovedu ako govore istinu i ako su njihove tvrdnje, da će imati isti status kao vjernici, tačne!

(42) Na dan kada budu velike strahote i kada naš Gospodar otkrije potkoljenicu, i kada se ljudi pozovu da sedždu učine, pa će vjernici pasti na sedždu, a nevjernici i licemjeri to neće moći učiniti.

(43) Njihovi pogledi biće poniženi, bijeda i kajanje prekrivaće ih, a na dunjaluku od njih je bilo traženo da Allahu sedždu čine, dok su bili zdravi i u mogućnosti da to učine.

(44) Ostavi Mene, o Poslaniče, i one koji ovaj Kur'an, koji ti se objavljuje, poriču, Mi ćemo ih postepeno patnji približavati, a oni neće ni znati da prema njoj idu.

(45) Ja ću ih puštati i vremena im davati kako bi nastavili griješiti. Moje spletke prema nevjernicima i negatorima istine su jake, oni mi neće umaći i Moje kazne neće se spasiti.

(46) Da li ti, o Poslaniče, od njih neku nagradu tražiš zbog onoga u šta ih pozivaš, pa se oni zbog toga od tebe okreću? Stvarnost je suprotna tome, jer ti od njih ne tražiš naknadu, pa šta ih spriječava da te slijede?

(47) Da li oni imaju spoznaju o nevidljivom svijetu, pa zapisuju dokaze putem kojih s tobom raspravljaju?

(48) Ti budi strpljiv, o Poslaniče, na tome što je tvoj Gospodar njih pustio i što im vremena daje i nemoj biti kao Junus, alejhi selam, koji se na svoj narod naljutio, pa ga je njegov Gospodar dozvao kada je u utrobi kita, u tminama mora boravio.

(49) Da ga Allah svojom milošću nije obuhvatio, kit bi ga izbacio u pusto mjesto i on bi bio ukoren.

(50) Njegov ga je Gospodar odabrao i dao da bude jedan od dobrih Njegovih robova.

(51) Gotovo da te nevjernici u Allaha i Njegova Poslanika oštrim pogledima svojim obore kad Kur'an koji ti se objavljuje slušaju govoreći na osnovu svojih prohtjeva i okrećući se od istine: “Poslanik koji ga donosi, uistinu je lud."

(52) Kur'an koji ti se objavljuje je savjet i opomena ljudima i džinnima.