105 - Surah Al-Fīl ()

|

(1) 1. Tidakkah engkau -wahai Rasul- mengetahui bagaimana Rabbmu bertindak terhadap Abrahah dan kawanannya, pasukan gajah ketika mereka hendak menghancurkan ka'bah?

(2) 2. Allah telah menjadikan rencana jahat mereka untuk menghancurkan ka'bah gagal sehingga mereka tidak berhasil mencapai tujuan mereka yaitu memalingkan manusia dari ka'bah, mereka gagal total.

(3) 3. Dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang mendatangi mereka secara berbondong-bondong.

(4) 4. Yang melempar mereka dengan bebatuan dari tanah membara.

(5) 5. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun tanaman yang dimakan dan dihancurkan oleh ulat.