55 - Surah Ar-Raḥmān ()

|

(1) 1. Ar-Raḥmān, yang memiliki rahmat yang luas.

(2) 2. Yang telah mengajarkan Al-Qur`ān kepada manusia dengan memudahkannya untuk dihafal dan memudahkan pemahaman makna-maknanya.

(3) 3. Dia menciptakan manusia dengan sempurna dan memperbagus bentuknya.

(4) 4.     Mengajarkan kepadanya bagaimana menyampaikan apa yang ada di hatinya dengan ucapan dan tulisan.

(5) 5.     Matahari dan bulan, keduanya Kami takdirkan berputar dengan hitungan yang teliti agar manusia mengerti bilangan tahun dan perhitungan waktu.

(6) 6. Tumbuh-tumbuhan yang tidak mempunyai batang dan pepohonan keduanya bersujud kepada Allah -Subḥānahu-, tunduk dan pasrah kepada-Nya.

(7) 7. Dan langit dinaikkan-Nya di atas bumi sebagai atap baginya dan Dia menetapkan keadilan di bumi serta memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk adil.

(8) 8.     Dia menetapkan keadilan agar kalian tidak melampaui batas -wahai manusia- dan berbuat curang dalam menimbang dan menakar.

(9) 9.     Dan tegakkan timbangan di antara kalian dengan adil dan janganlah kalian mengurangi timbangan atau takaran jika kalian menimbang atau menakar untuk orang lain.

(10) 10. Dan Allah telah meletakkan bumi yang dipersiapkan untuk tempat tinggal makhluk di atasnya.

(11) 11. Di bumi itu ada pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang bibit kurma.

(12) 12. Dan mempunyai biji-bijian yang berkulit seperti gandum, berbagai tanaman kalian manfaatkan aromanya yang harum.

(13) 13. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(14) 14. Allah menciptakan Adam -'alaihissalām- dari tanah kering yang mengeluarkan suara mendidih seperti tanah yang dimasak (tembikar).

(15) 15. Dan menciptakan bapaknya jin dari nyala api murni tidak mengandung asap.

(16) 13. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(17) 17. Yang memelihara dua tempat terbitnya matahari dan dua tempat tenggelamnya pada musim dingin dan musim panas.

(18) 18. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(19) 19. Allah mencampurkan antara dua lautan, yang asin dan yang tawar saling bertemu yang tampak dilihat dengan mata.

(20) 20. Di antara dua laut itu terdapat penghalang yang menghalangi salah satu dari keduanya untuk melampaui ke yang lainnya, sehingga yang asin tetap asin dan yang tawar tetap tawar.

(21) 21. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(22) 22. Dari kedua lautan itu keluar mutiara dan marjan.

(23) 23. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(24) 24. Dan hanya Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- semata yang memiliki kekuasaan penuh atas kapal-kapal yang berlayar di lautan seperti gunung-gunung.

(25) 25. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(26) 26. Setiap yang makhluk yang ada di muka bumi pasti akan binasa, tidak disangsikan.

(27) 27. Dan wajah Rabbmu -wahai Rasul- yang mempunyai kebesaran, kebaikan dan kemuliaan terhadap hamba-hamba-Nya tetap kekal, tidak tersentuh oleh kefanaan selamanya.

(28) 28. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(29) 29. Semua malaikat yang ada di langit, manusia dan jin yang ada di muka bumi memohon hajat mereka kepada-Nya. Setiap hari Dia mengurusi segala permasalahan hamba-hamba-Nya, dari mulai menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya.

(30) 30. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(31) 31. Kami akan sepenuhnya memperhatikan perhitungan amal kalian -wahai jin dan manusia- sehingga Kami membalas masing-masing dengan balasan pahala atau siksa yang sesuai.

(32) 32. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(33) 33. Allah berfirman pada hari Kiamat jika sudah mengumpulkan jin dan manusia, “Wahai jin dan manusia! Jika kalian bisa mendapatkan jalan keluar dari salah satu bagian langit dan bumi maka lakukanlah, dan kalian tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali dengan kekuatan dan petunjuk, dari mana kalian mendapatkan itu?

(34) 34. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(35) 35. Dikirimkah kepada kalian -wahai jin dan manusia- nyala api yang tidak mengandung asap, dan asap yang tidak mengandung api, maka kalian tidak akan mampu menahan hal itu.

(36) 36. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(37) 37. Maka jika langit telah terbelah karena turunnya malaikat darinya, dan menjadi merah seperti kilauan minyak warnanya.

(38) 38. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(39) 39. Dan di hari yang agung itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosa-dosa mereka, karena Allah telah mengetahui amal perbuatan mereka.

(40) 40. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(41) 41. Orang-orang yang berdosa pada hari Kiamat dikenali dari tanda-tanda mereka yaitu wajah yang hitam dan mata yang biru, lalu ubun-ubun mereka ditekukkan ke kaki-kaki mereka kemudian dilemparkan ke dalam Neraka.

(42) 42. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(43) 43. Dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk hinaan, “Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa di dunia ada di depan mata mereka, tidak bisa mereka ingkari.”

(44) 44. Mereka bolak-balik antara neraka dan air yang sangat panas sekali.

(45) 45. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(46) 46. Dan bagi orang yang takut beridiri di hadapan Rabbnya di Akhirat sehingga ia beriman dan melakukan amal saleh ada dua Surga.

(47) 47. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(48) 48. Dua Surga ini mempunyai cabang-cabang pohon yang besar, segar dan menghasilkan buah-buahan.

(49) 49. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(50) 50. Di dalam dua Surga itu ada dua mata air yang mengalirkan air.

(51) 51. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(52) 52. Di dalam kedua Surga itu ada dua jenis dari setiap buah-buahan yang dinikmati.

(53) 53. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(54) 54. Mereka bertelekan di atas permadani-permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutera yang tebal, dan buah-buahan yang dipetik dari kedua surga itu letaknya dekat, bisa diambil oleh orang yang berdiri, duduk maupun tiduran.

(55) 55. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(56) 56. Di dalamnya ada bidadari-bidadari yang hanya memandang kepada suami-suami mereka saja, keperawanan mereka belum terambil oleh manusia dan jin sebelum suami-suami mereka.

(57) 57. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(58) 58. Para bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan dalam hal keindahannya dan kejernihannya.

(59) 59. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(60) 60. Tidak ada pahala bagi orang yang berbuat baik dengan menaati Rabbnya kecuali Allah membalasnya dengan pahala yang baik.

(61) 61. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(62) 62. Dan di samping dua surga yang sudah disebutkan ada lagi dua surga lainnya.

(63) 63. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(64) 64. Warna kedua surga itu terlihat hijau tua.

(65) 65. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(66) 66. Di dua surga ini ada dua mata air yang memancarkan air dengan kuat, pancaran airnya tidak berhenti.

(67) 67. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(68) 68. Di dalam dua Surga ini terdapat buah-buahan yang banyak dan kurma yang besar dan delima.

(69) 69. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(70) 70. Di dalam keempat Surga ini terdapat bidadari-bidadari yang baik perangainya, cantik wajahnya.

(71) 71. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(72) 72. Bidadari-bidadari yang ditutup dalam rumah sebagai penjagaan terhadap mereka.

(73) 73. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(74) 74. Belum ada yang mendekati mereka sebelum suami-suami mereka, baik dari manusia maupun jin.

(75) 75. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(76) 76. Mereka bertelekan di atas banta-bantal yang dibungkus dengan bungkus hijau dan permadani-permadani yang indah.

(77) 77. Maka dengan nikmat Allah yang banyak untuk kalian -wahai jin dan manusia- yang mana yang kalian dustakan?

(78) 78. Mahaagung dan begitu banyak kebaikan nama Rabbmu yang mempunyai keagungan dan kebaikan serta karunia atas hamba-hamba-Nya.