O zi în casa Mesagerului lui Allah

Descriere

Această carte prezintă într-o formă inedită viaţa Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cuprinzând aspecte minunate ale vieţii sale exemplare, precum şi principalele sale caracteristici şi modul în care se comporta cu cei din jurul său. Cartea este un periplu prin viaţa Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iniţindu-ne în tainele acesteia, cu speranţa că toate principiile sale vor fi aplicate şi în viaţa noastră de zi cu zi.

Download
Send a comment to Webmaster

Detailed Description

O zi în casa Mesagerului lui Allah ()

În numele lui Allah Ar-Rahman (Cel Milostiv), Ar-Rahīm (Cel Îndurător)


Cuvânt înainte

Toată Slava I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate Binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Cei mai mulți oameni din zilele noastre fie exagerează, fie sunt neglijenți în ceea ce priveşte dragostea lor pentru Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ei exagerează până într-acolo încât ating gradul de shirk (politeism) implorându-l, căutând refugiu la el și așa mai departe. Pe de altă parte, constatăm că unele persoane neglijează îndrumarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și nu îi urmează exemplul.

Aceste câteva cuvinte sunt prezentate cu scopul de a simplifica biografia și viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pentru ca astfel oamenii obișnuiți să îl cunoască mai bine. Aceste câteva pagini prezintă pasaje și frânturi din atributele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și virtuțile sale. Aici nu sunt menționate toate atributele și virtuțile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ci ne-am concentrat asupra aspectelor care sunt absente din viața oamenilor, susținute cu două sau trei ahadith (relatări profetice) relevante pentru fiecare subiect. Viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este un model pentru întreaga Ummah (comunitate musulmană) și reprezintă modul optim de viață.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un exemplu în ceea ce priveşte adorarea şi ascultarea lui Allah Cel Atotputernic, morala sa nobilă, blândețea și statutul lui înalt. Este suficient să ne amintim că Allah Cel Atotputernic îl descrie spunând:

„Şi cu adevărat tu (o, Mohammed) ai un înalt caracter moral!" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 68:4]

Ahl us-Sunnah wa-l-Jamā'ah (oamenii tradiției și comunitatea) îl onorează pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și îl respectă după cum ne-a Poruncit Allah Cel Atotputernic. Ei cred că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este Robul lui Allah şi Trimisul Său. Ei îl iubesc mai mult decât pe propriii copii, părinți și chiar decât se iubesc ei înșiși, însă evită în a exagera în slăvirea lui.

Noi, Ahl us-Sunnah wa-l-Jamā'ah, urmăm această metodologie moderată; fapt pentru care nu comitem nicio inovație religioasă, aşa cum este, spre exemplu, sărbătorirea Mawlid (ziua de naștere a Profetului, pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Mai degrabă, noi îl iubim așa cum el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a poruncit să o facem, ascultând ordinele sale și evitând ceea ce el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis.

Dacă ne-am pierdut de urmarea căii iubitului nostru Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în această lume, atunci Îl rugăm lui Allah Cel Atotputernic să ne facă dintre cei despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vorbit:

(...) «Îmi doresc să îi pot vedea pe fraţii mei.» Companionii l-au întrebat: «O, Mesager al lui Allah, nu suntem noi fraţii tăi?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Voi sunteţi companionii mei, însă fraţii mei sunt cei care nu au venit încă în această lume.» Ei au întrebat: «O, Mesager al lui Allah! Cum îi vei recunoaşte pe cei din Ummah ta care nu s-au născut încă?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: «Spuneţi-mi, dacă un bărbat are cai cu copitele şi frunţile albe printre cai care sunt de un negru pur, nu îi veţi recunoaşte voi caii?» Ei au răspuns: «Cu siguranţă, o, Mesager al lui Allah.» Atunci el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Ei (urmaşii mei) vor veni cu feţele luminoase şi cu membrele albe datorită abluţiunii şi voi ajunge la hawd (iazul din Paradis, din apă căruia, dacă cineva va bea, nu va mai simţi sete) înainte lor.»" (Muslim)

—™

Ne rugăm lui Allah Cel Atotputernic să ne facă dintre cei care îl urmează pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), să ne reunească cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Paradis și să îl răsplătească în cel mai bun mod cu putinţă! Amin!

Vizita

Să ne întoarcem în timp cu sute de ani pentru a citi, contempla și a-l vizita pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în casa lui prin intermediul cuvintelor scrise și al literelor. Vom intra în casa lui pentru a observa cum se comportă și cum vorbește. Vom trăi doar o zi în casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pentru a dobândi lecții fără sfârșit prin acțiunile și cuvintele sale. În ultima vreme, mijloacele de informare au evoluat, conducând la o creștere în ceea ce priveşte cunoașterea oamenilor și la o călătorie virtuală între Est și Vest prin intermediul cărților, cercetărilor, filmelor și a documentelor.

Astfel, suntem mult mai îndreptăţiţi să vizităm casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-un mod aprobat de Shariʻah (Legislaţia Islamică), pentru a-l observa în interiorul ei, cu intenția sinceră de a pune în aplicare ceea ce auzim și aflăm. Pentru a fi conciși, vom acorda o atenție deosebită la anumite situații din casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cu speranța că ne vom cultiva în lumina lor și că le vom adopta în casele noastre.

Dragi frați și surori musulmani, nu ne vom întoarce în timp doar pentru a ne bucura de lectura a ceea ce nu am văzut; ci, mai degrabă, considerăm lectura cu privire la viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), urmarea Sunnei sale și adoptarea metodologie lui ca fiind nişte acte de adorare. Allah Preaînaltul ne Poruncește să îl iubim pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar cel mai important semn al acestei iubiri este ascultarea poruncilor sale și evitarea în mod constant a ceea ce el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis.

Allah Cel Atotputernic ne Poruncește să îl urmăm pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și îl luăm drept model spunând:

„Spune (o, Profetule): «Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafūr (Atoateiertător), Ar-Rahīm (Cel Îndurător)!»" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 3:31]

De asemenea, Allah Cel Atotputernicul spune:

„Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:21]

Allah Cel Atotputernic menționează necesitatea ascultării Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), precum și obligația de a-l urma în mai mult de patruzeci de locuri din Coran, confirmând că nu se poate obține fericirea sau siguranța în Viața de Apoi decât prin urmarea Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

„Acestea sunt Orânduielile lui Allah, iar acela care este supus lui Allah şi Trimisului Său, pe acela îl va face (Allah) să intre în Grădini pe sub care curg pâraie, pentru a rămâne veşnic în ele, iar aceasta este mare izbândă. ~ Însă pe acela care nu este supus lui Allah şi Trimisului Său şi calcă Orânduielile Lui, îl va face (Allah) să intre în Foc, rămânând veşnic în el şi el va avea parte de chinuri înjositoare." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:13-14]

Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menționat, de asemenea, că iubirea față de el este una dintre cauzele pentru care credinciosul va experimenta dulceața credinței:

„Există trei lucruri pe care oricine le va obţine va găsi dulceaţa credinţei: dacă Allah şi Trimisul Său îi sunt mai dragi lui decât oricine şi orice pe lumea asta; dacă iubeşte o persoană numai de dragul lui Allah; dacă urăşte să se întoarcă la necredinţă, după ce Allah l-a salvat de aceasta, aşa cum urăşte să fie aruncat în Foc." (Bukhari şi Muslim)

El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

„Pe Cel în Mâinile Căruia se află viața mea (Allah Cel Atotputernic), niciunul dintre voi nu va avea credință (completă) până când nu mă va iubi pe mine mai mult decât pe tatăl și pe copiii lui." (Bukhari)

Sirah (biografia) Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este pură, fapt pentru care trebuie să învăţăm din ea, urmând îndrumările sale.


Călătoria

Călătoria din casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și observarea detaliilor vieții sale și a modului în care se comporta cu familia sa sunt foarte interesante, mai ales dacă o facem căutând răsplata lui Allah Cel Atotputernic. Această călătorie conține lecții măreţe ce trebuie învățate direct de la modelul nostru demn de urmat (Mohammed, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!).

Cu toate acestea, călătoria poate fi efectuată numai prin intermediul cărților și a relatărilor companionilor cei onorabili (Allah să fie mulțumit de ei!). Acest lucru se datorează faptului că nu este permis a călători efectiv cu scopul de a vizita mormântul sau casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau orice alt loc, cu excepția celor trei moschei pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a menționat atunci când a spus:

„Nu stabiliți o călătorie (cu scopul efectuării unor acte de adorare) decât spre trei moschei și anume Al-Masjid Al-Harām, moscheea Profetului și moscheea Al-Aqsa." (Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i şi Ibn Majah)

Trebuie să ne supunem acestei porunci Profetice de a nu merge într-o călătorie destinată efectuării actelor de adorare în afara acestor trei moschei, după cum spune Allah Cel Atotputernic:

(...) Ceea ce Mesagerul vă dăruieşte (hotărăşte, porunceşte) primiţi (faceţi) şi toate cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă (şi nu faceţi) şi fiţi cu frică de Allah, căci, cu adevărat, Allah este Aspru la pedeapsă!" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 59:7]

Ni s-a interzis să mergem pe urmele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), așa cum a relatat Ibn Wadhdhāh:

„ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de e!) a poruncit să fie tăiat copacul sub care Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a fost oferită promisiunea credinței, pentru că oamenii mergeau și se rugau sub el și se temea că aceștia ar putea cădea în fitnah (încercări şi teste cu privire la credinţă)."

Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus cu privire la peştera Hirā:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să Îl adore pe Allah Cel Atotputernic în ea înainte de primirea Profeției sale și acolo a venit la el Revelația pentru prima dată. Cu toate acestea, de când a început Revelația, nici el şi nici companionii lui nu au preaslăvit-o. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a petrecut mai mult de zece ani în Mecca, după Biʻthah, dar nu a preaslăvit-o așa cum au făcut credincioșii din Mecca. De asemenea, după hijrah (emigrare), Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a mers la peștera Hirā și nici nu a vizitat-o, deși a revenit la Mecca de multe ori; în timpul ʻUmrah (pelerinajul mic) de după Al-Hudaybiyah, în anul în care Mecca a fost cucerită, și a petrecut aproximativ douăzeci de zile, la fel și în ʻUmrah de la Al-Jiʻirrānah."

Ne apropiem acum de Medina și aici se află cel mai proeminent punct de reper: muntele de la Uhud despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Uhud este muntele care ne iubește și pe care noi îl iubim." (Bukhari și Muslim)

Înainte de a intra în casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și de a observa construcția și forma sa, nu ar trebui să fim uimiți când vedem cât de mic și cât de simplu este mobilierul acesteia, pentru că Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost persoana cea mai pustnică și nu a căutat niciodată plăcerile lumești. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Ø „Plăcerea ochilor mei se află în (efectuarea) rugăciune." (Nasa'i)

Ø „Ce legătură am eu cu această lume? Eu sunt un călător care s-a oprit sub un copac, căutându-i umbra, pentru ca apoi să plece şi să îl lase în urmă." (Tirmidhi)

Mergem rapid pe străzile din Medina și ne îndreptăm spre casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Acum putem vedea camerele soțiilor Profetului (Allah să fie mulţumit de ele!); unele sunt construite din tulpini de palmier și noroi, în timp ce altele sunt construite din pietre stivuite. Acoperișurile tuturor camerelor sunt realizate din tulpini de palmier.

Al-Hasan (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Obișnuiam să intru în camerele soțiilor Profetului în timpul califatului lui ʻUthman și atingeam acoperișul cu mâna."

Cu adevărat, ea este o casă modestă cu camere mici, dar plină de credință, supunere în faţa lui Allah Cel Atotputernic, Revelație Divină și Mesaj.

Descrierea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Batem acum la ușa casei Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); să ne lăsăm imaginația să meargă alături de cei care l-au văzut cu adevărat pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a cunoaște aspectul său frumos și chipul zâmbitor:

Ø Al-Barā ibn ʻĀzib (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că: „Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era cel mai frumos dintre toți oamenii și avea cea mai plăcută înfăţişare. El nu era nici foarte înalt, nici scund." (Bukhari)

Ø De asemenea, el (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) avea o înălțime moderată și avea umerii largi şi părul (lung), care îi ajungea până la lobii urechilor. Odată, l-am văzut purtând o mantie roșie și nu am mai văzut niciodată un om mai frumos decât el." (Bukhari)

Ø Abu 'Is-Hāq As-Sabiʻi (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Al-Barā (Allah să fie mulțumit de el!) a fost întrebat: „«Fața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era (la fel de strălucitoare) precum o sabie?» El a răspuns: «Nu, era (la fel de strălucitoare) ca luna.»" (Bukhari)

Ø Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Nu am atins niciodată vreo mătase sau vreun dibaj (mătase mai densă) mai moale decât palma Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și nu am mirosit vreun parfum mai plăcut decât cel al sudorii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)." (Bukhari)

Ø Modestia a fost printre cele mai proeminente calităţi ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Abu As-Saʻid Al-Khudri (Allah să fie mulțumit de el) a relatat: „Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era mai timid chiar și decât o fecioară aflată în spatele vălului ei. Atunci când vedea ceva care nu-i plăcea, puteam observa aceasta pe fața lui." (Bukhari şi Muslim)

Acestea sunt doar câteva exemple ale frumoaselor caracteristici fizice și morale ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care a fost cel mai minunat dintre oameni.

Discursul Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Să vedem acum cum obișnuia să vorbească Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Potrivit ʻAishei (Allah să fie mulțumit de ea!): „Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu vorbea niciodată în grabă și prea mult; ci, mai degrabă, obișnuia să vorbească clar și (folosind) fraze concise, astfel încât ascultătorii să poată memora ceea ce auzeau." (Abu Dawud)

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era plin de compasiune și îngăduitor și îi plăcea ca oamenii să înțeleagă cuvintele sale, luând în considerare diferențele individuale, gradul lor de înțelegere și capacitățile mentale, care necesită răbdare.

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) vorbea (folosind) fraze concise, astfel încât oricine asculta cuvintele sale să-l fi înțeles." (Abu Dawud)

Observați de câtă răbdare a dat dovadă Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce repeta cuvintele sale, astfel încât acestea ă fie înțeles.

Anas ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Rasūl Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) repeta un cuvânt (atunci când era necesar) de trei ori, astfel încât ascultătorii să înţeleagă ceea ce spune." (Tirmidhi)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să îi liniştească pe cei care se temeau de el. Spre exemplu, Ibn Masʻūd (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Odată, un bărbat a venit la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a vorbi cu el și tremura, motiv pentru care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Linişteşte-te! Cu adevărat, eu nu sunt un rege. Sunt doar fiul unei femei care obișnuia să mănânce carne uscată.»" (Ibn Majah)


În interiorul casei

După ce am primit permisiunea de a intra în casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), haideţi să îi ascultăm pe companionii cei nobili (Allah să fie mulțumit de ei!), care au descris interiorul, precum și mobilierul acesteia.

Știm că este interzis să dăm frâu liber privirii noastre pentru a se uita în casele oamenilor, însă Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este modelul nostru, fapt pentru care trebuie să știm descrierea casei sale, astfel încât să îl putem urma. Temelia acestei case este smerenia, iar credința este capitală. Nu vedeți că acolo nu există nicio imagine care să înfățișeze ființe vii pe zidurile sale, contrar a ceea ce unii oameni fac, de obicei, în zilele noastre?

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Îngerii nu intră în casa în care există un câine sau poze (ale unor creaturi care au suflete)." (Bukhari)

Atunci, să vedem ustensilele de bucătărie pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le folosea în viața de fiecare zi. Thābit (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

„Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a scos un pahar gros de lemn fixat cu o bandă de fier pentru noi și a spus: «O, Thābit, aceasta este cana Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să bea apă, miere și lapte din această cană.»" (Tirmidhi)

De asemenea, Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

„Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să respire de trei ori (în afara vasului) la o înghițitură." (Bukhari și Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis, de asemenea, respirarea sau suflarea în vasul de băut.

În ceea ce privește armura de fier pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o purta în timpul bătăliilor, probabil că nu mai există acum pentru că el a ipotecat-o unui evreu pentru treizeci de saʻa de orz, după cum a relatat ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) și a murit în timp ce armura era încă ipotecată la evreu.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a intrat niciodată la soțiile sale (Allah să fie mulțumit de ele!) fără ca ele să știe de venirea lui și nu s-a îndoit niciodată de ele; ci obișnuia să intre la ele atunci când îl așteptau și le saluta de asemenea.

Luaţi în considerare următoarele ahadith şi studiaţi-le cu atenție:

Ø „Fericirea este dreptul oricui este ghidat către Islam, care are provizii suficiente pentru o zi şi o noapte şi care este mulţumit (cu aceasta)" (Tirmidhi)

Ø „Oricine începe ziua simțindu-se în siguranță în familia sa și având o sănătate bună, precum şi provizii suficiente pentru ziua respectivă este ca și cum ar deţine întreaga lume." (Tirmidhi)


Rudele

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai bun dintre oameni în menținerea legăturilor de rudenie, mergând până într-acolo necredincioșii din tribul Quraiş l-au numit As-Sādiq Al-Amīn (cel sincer și demn de încredere) chiar înainte de a primi mesajul. Khadijah (Allah să fie mulțumit de ea!) i s-a adresat spunând:(...) tu menții legăturile de rudenie (...)"

Să îl observăm pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce își îndeplinește una dintre cele mai mari datorii și anume, vizitarea mormântului mamei sale, care a murit pe când el avea șapte ani. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vizitat mormântul mamei sale şi a plâns, făcându-i şi pe cei din jurul său să plângă. Apoi, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «I-am cerut permisiunea Domnului meu să cer iertare pentru ea, însă El nu mi-a oferit permisiunea. Apoi, I-am cerut Domnului meu permisiunea de a vizita mormântul ei, iar El mi-a oferit permisiunea. Aşadar, vizitați mormintele, căci ele vă vor aminti de moarte.»" (Ibn Majah)

Observaţi cât de dornic era Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să-și călăuzească rudele și să le salveze de Iad, în ciuda greutăților cu care s-a confruntat din această cauză.

Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Atunci când această aya (verset) a fost revelat: «Şi să-i previi tu pe oamenii care-ţi sunt cei mai apropiaţi!» [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 26:214], Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a chemat pe cei din tribul Quraiş; iar când aceștia s-au adunat, le-a spus: «O, Banu Ka'b ibn Lu'ayy! O, Banu Murah ibn Ka'b! O, Banu ʻAbd Ash-Shams! O, Banu ʻAbd Manaf! O, Banu Hisham!O, Banu ʻAbd Al-Mutalib! Salvaţi-vă de Foc! O, Fatimah! Salvează-te de Foc! Nu pot face nimic în faţa lui Allah (nu am nicio putere pentru a vă proteja), însă voi păstra legăturile de rudenie cu voi.»" (Nasa'i)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a invitat pe unchiul său Abu Talib în mod persistent și repetat să îmbrățișeze Islamul, chiar și în timp ce acesta din urmă se afla pe patul de moarte:

„Atunci când timpul morții lui Abu Talib a sosit, Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mers la el și i-a găsit acolo pe Abu Jahl ibn Hisham și ʻAbd Allah ibn Abu Umayyah ibn Al-Mughirah stând la căpătâiul lui. Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus lui Abu Talib: «O, unchiule! Spune: „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!", o propoziție prin care aș putea să mijlocesc pentru tine înaintea lui Allah.» Abu Jahl și ʻAbd Allah ibn Abu Umayyah au spus: «O, Abu Talib! Ai de gând să renunți la religia lui ʻAbd Al-Muttalib?» Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat să îl invite pe Abu Talib să spună (Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!) în timp ce ei (Abu Jahl și ʻAbd Allah) au continuat să repete ceea ce spuseseră până când ultima afirmaţie a lui Abu Talib a fost că el se află în religia lui ʻAbd Al-Muttalib şi că refuză să spună că «Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah!». Apoi Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Voi continua să îi cer iertare lui Allah pentru tine dacă El nu îmi interzice să fac acest lucru.» Atunci, Allah a revelat următorul verset: «Nu se cade ca Profetul şi cei care cred să ceară iertare pentru politeişti, chiar dacă ei sunt rude, după ce li s-a arătat limpede că ei sunt oaspeţii Iadului." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 9: 113]»" (Bukhari)

Într-o altă versiune, ni se spune că Allah a revelat versetul: „Tu, (Mohammed), nu călăuzeşti pe cine-ţi place, ci Allah Călăuzeşte pe cine Voieşte şi El îi cunoaşte mai bine pe cei ce se lasă călăuziţi." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 28:56] (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a invitat pe unchiul său de multe ori în timpul vieții sale și chiar pe patul de moarte și apoi a început să Îi ceară iertare lui Allah Cel Atotputernic pentru el până când i-a fost interzis să facă acest lucru. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a conformat acestei Porunci și s-a oprit din implorarea pentru rudele lui politeiste, prezentând o excelentă imagine a compasiuni și a grijei pentru această Ummah.


Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în casa lui

Casa cuiva reprezintă starea reală care arată adevăratele maniere și morala fiecăruia. Acesta este locul în care apar compania cea bună și caracterul pur. Acasă ne aflăm în spatele zidurilor și departe de ochii oamenilor. Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să îi trateze pe sclavii, servitorii și soțiile sale cu umilință și îngăduință, fără aroganță, în ciuda faptului că era stăpânul casei lui și toți cei care se aflau sub comanda sa erau slabi.

Haideţi să contemplăm cum obișnuia să se comporte în casa lui Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este liderul acestei Ummah și învățătorul acesteia. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a fost întrebată:

„«Ce obişnuia să facă Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în casa sa?» Ea a răspuns: «El era un om ca toţi ceilalţi oameni: îşi curăţa hainele, mulgea oile şi se servea pe sine însuşi.»" (Tirmidhi)

El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un exemplu al smereniei și o persoană complet lipsită de aroganță. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost nobil prin natura sa serviabilă, iar el ajuta la treburile casei, în ciuda faptului că era cel mai bun dintre oameni. În această casă, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu găsea întotdeauna resurse pentru a-și satisface foamea. An-Nuʻman ibn Bashir (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„L-am văzut pe Profetul vostru (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe când nu a găsit suficiente curmale, chiar şi din cele de slabă calitate, pentru a-și umple stomacul." (Muslim)

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus: „Noi, familia lui Mohammed, puteam avea şi o lună completă fără să aprindem focul (pentru gătit), având (ca hrană) doar apă și curmale (cu care să ne umplem stomacul)." (Muslim şi Tirmidhi)

Cu toate acestea, nimic nu l-a distras pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de la adorarea și ascultarea lui Allah Cel Atotputernic; astfel, ori de câte ori auzea adhan-ul (chemarea la rugăciune), răspundea lăsând în mod rapid întreaga lume în urmă.

Al-Aswad ibn Yazid (Allah să fie mulțumit se el!) a întrebat-o pe ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!), soţia Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

«Ce obişnuia să facă Mesagerul lui Allah atunci când se afla în casa sa?» Ea a răspuns: «Obişnuia să aibă grijă de treburile gospodăreşti, iar atunci când auzea chemarea la rugăciune, se ridica şi pleca (să se roage).»" (Bukhari)

Nu există nicio relatare care să arate că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ar fi efectuat vreodată rugăciunile obligatorii acasă, cu excepția momentului în care s-a îmbolnăvit și a fost cuprins de febră, în timpul ultimei sale boli, înainte de moartea sa.

Deși Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost extrem de milos cu Ummah lui, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adoptat o poziție extrem de dură împotriva celor care nu efectuau rugăciunile în congregație fără a avea o scuză validă. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

(Jur) Pe Cel în Mâinile Căruia se află sufletul meu (Allah), m-am gândit să comand să fie strânse lemne (combustibil) pentru foc și să pun pe cineva să rostească adhan-ul (chemarea la rugăciune), pentru ca apoi să poruncesc cuiva să conducă rugăciunea, astfel încât eu să vin din urmă și să dau foc caselor oamenilor care nu au venit la moschee pentru a efectua rugăciunea (obligatorie în congregație)." (Bukhari)

Aceasta dovedește cât de importantă este rugăciunea în congregație, din moment ce Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus cele de mai sus.

Aşadar, care sunt scuzele celor care se abțin în mod intenționat de la a merge să ofere rugăciunea în congregație?


Îndrumarea și comportamentul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Purtarea și comportamentul cuiva indică înțelepciunea sa și reprezintă o cheie pentru inima lui. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) este cea mai bună persoană care cunoștea manierele și toate caracteristicile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), felul în care dormea, se trezea, se comporta atunci când era sănătos sau bolnav, la mânie sau în timpurile uşoare. Ea (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a fost niciodată indecent sau obscen, aspru sau gălăgios în piețe, și niciodată nu plătea răul cu rău; ci ierta." (Ahmad)

Al-Husain (Allah să fie mulțumit de el!) a descris o parte dintre manierele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spunând:

„L-am întrebat pe tatăl meu despre comportamentul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţă de cei din jurul său, iar el mi-a răspuns: «Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era mereu vesel, calm și indulgent; el nu era nepoliticos, aspru, zgomotos, necuviincios, prea critic sau prea plin de umor. El trecea cu vederea peste ceea ce nu-i plăcea și nu a dezamăgit nicio persoană plină de speranță, nici nu a blamat-o. El a renunțat la trei calități ale oamenilor: nu a discreditat sau mustrat pe cineva, nici nu le-a urmărit greșelile. El a vorbit numai despre lucruri ale căror răsplăți le dorea și ori de câte ori vorbea, oamenii obișnuiau să îl asculte cu atenție. Când vorbea, ei tăceau; iar dacă el tăcea, ei vorbeau. Ei nu discutau în prezența sa, iar el râdea la ceea ce ei râdeau și s-a mirat despre ceea ce s-au mirat şi ei. El a îndurat vulgaritatea străinului. Obișnuia să spună că, dacă cineva vede o persoană nevoiașă, să o ajute. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a acceptat lauda decât dacă venea de la un musulman bun, nici nu a întrerupt vreo persoană până când nu a terminat sau a plecat.»" (Tirmidhi)

Contemplați manierele și comportamentul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pe rând și străduiți-vă să le urmați, deoarece sunt întruchiparea a tot ceea ce este bun.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să îi învețe pe cei care erau cu el despre chestiunile religioase. Următoarele sunt doar câteva exemple:

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oricine moare în timp ce invocă pe orice altceva în afara lui Allah ca rival (al Lui) va intra in Iad." (Bukhari)

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Musulmanul este cel de a cărui limbă şi mâini musulmanii sunt în siguranţă. Şi un muhajir (emigrant) este cel care abandonează ceea ce Allah i-a interzis." (Bukhari)

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oferă vești bune celor care merg la moschei pe întuneric, pentru că lor le va fi dată o lumină completă în Ziua Învierii." (Tirmidhi și Abu Dawud)

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Străduiți-vă împotriva politeiștilor cu averile, viețile și limbile voastre." (Abu Dawud)

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(S-ar putea întâmpla ca) un rob (al lui Allah) să rostească un cuvânt necugetat (fără a ține seama de repercusiunile sale), care să îl facă să cadă în adâncimea Focului Iadului, mult mai adânc decât distanța dintre Est și Vest." (Bukhari și Muslim)

Ø Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu am fost trimis pentru a invocarea blestemului, ci am fost trimis cu îndurare." (Muslim)

Ø ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Nu exageraţi în lăudarea mea la fel cum creştinii au făcut cu Isus, fiul Mariei, deoarece eu nu sunt decât un rob; aşadar, spuneţi-mi: «Robul şi Mesagerul lui Allah.»." (Bukhari)

Ø Jundub ibn ʻAbd Allah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând cu cinci zile înainte de moartea sa: «Nu mă fac vinovat înaintea lui Allah de a fi luat pe cineva dintre voi drept un prieten intim, pentru că Allah m-a luat ca pe prietenul Lui, așa cum l-a luat pe Ibrahīm (Avrām) ca prieten al Lui. Dacă aș fi luat pe cineva din Ummah mea drept prieten intim, acela ar fi fost Abu Bakr. Feriți-vă de acele (națiuni) care v-au precedat, pentru că ele obişnuiau să ia mormintele Profeţilor lor ca locuri de adorare, dar voi nu trebuie să consideraţi mormintele ca fiind moschei. Vă interzic aceasta.»" (Muslim)

Prin urmare, rugăciunea în moscheile în care există un mormânt sau mai multe nu este permisă.


Fiicele Profetului (Allah să fie mulţumit de ele!)

Ziua în care se năștea o fetiţă era un dezastru în viețile părinților și chiar în viața întregii familii și a tribului în perioada de dinainte de apariția Islamului. Din această cauză, îngroparea fetiţelor de vii a devenit o practică comună a societăţii arabe din timpul Jahiliyyah (perioada ignoranţei de dinainte de apariţia Islamului) de teama rușinii. Ea practica această crimă oribilă și nemiloasă în diferite moduri. De exemplu, dacă unul dintre ei avea o fiică nou-născută, o lăsa până împlinea vârsta de șase ani și apoi îi cerea mamei ei să o gătească pentru a o lua în vizită la rude. Tatăl o ducea apoi la un mormânt săpat în deșert și îi cerea fetiței să se uite în el. Când ea făcea acest lucru, o împingea în mormânt și o acoperea cu nisip cu o cruzime extremă.

Din rândul acestei societăţi ignorante a fost trimis Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu această religie minunată, care onorează femeia ca mamă, soție, fiică, soră și mătușă.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) își iubea fiicele atât de mult încât s-a relatat că:

(...) De fiecare dată când Fatimah (fiica Profetului) îl vizita pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), el se ridica şi o îmbrăţişa, o săruta şi o aşeza în locul în care stătuse el; şi dacă Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) intra la ea, ea se ridica (pentru a îl întâmpina), îl săruta şi îl aşeza pe locul în care ea stătuse." (Tirmidhi, Abu Dawud şi Nasa'i)

În ciuda iubirii imense pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o simțea pentru fiicele sale, el a acceptat divorțul a două dintre ele, Umm Kulthūm și Ruqayyah (Allah să fie mulțumit de ele!), de ʻUtbah și ʻUtaybah, fiii lui Abu Jahl, cu răbdare și de dragul lui Allah Cel Atotputernic, după ce a fost revelată Surat Al-Masad:

„Să piară şi să fie distruse cele două mâini ale lui Abu Lahab (expresie arabă care înseamnă „Fie ca Abu Lahab să piară şi să fie mâhnit!") şi (cu adevărat) el a fost pierdut şi distrus!" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 111:1]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a refuzat să abandoneze daʻwah lui (chemarea la Islam) în ciuda amenințărilor tribului Quraiş și a divorțului celor două fiice ale sale. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost răbdător și intransigent în aderarea sa la adevăr.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să le întâmpine pe fiicele sale cu toată inima. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Într-unul dintre momentele în care toate soţiile Profetului se aflau alături de el, Fatimah, fata lui, care mergea în acelaşi mod ca şi tatăl său, a venit acolo. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a întâmpinat-o spunând: «Bine ai venit, fata mea!», apoi a invitat-o să se aşeze în partea sa dreaptă sau în partea stângă (...)" (Bukhari şi Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost foarte blând cu fiicele sale și obișnuia să le viziteze și să întrebe de ele. ʻAli (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că:

„Fatimah (Allah să fie mulțumit de ea!) a mers la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a se plânge de durerile ei de mâini. Câţiva prizonieri fuseseră luaţi şi nu l-a găsit acasă. Ea a găsit-o pe ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), căreia i-a vorbit despre dorința ei de a îşi lua un servitor. Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit, ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) l-a informat cu privire la vizita fiicei lui, Fatimah (Allah să fie mulțumit de ea!)." ʻAli (Allah să fie mulțumit de el!) a adăugat: „De aceea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit la noi pe când ne pregăteam să mergem la culcare. Am vrut să mă ridic, însă Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «Rămâi la locul tău!» Apoi s-a așezat între noi, până când am simțit răcoarea picioarelor sale pe pieptul meu, și a zis: «Să vă învăț un lucru care este mai bun decât ceea ce mi-ați cerut? Când mergeți la culcare, spuneți: „Allahu Akbar (Allah este Cel mai Mare) de treizeci și patru de ori, și Subhān Allah (Cât de Măreţ eşti Tu, Allah) de treizeci și trei de ori, și Al-Hamdu Lillah (Lăudat fie Allah) de treizeci și trei de ori.", pentru că aceasta este mai bine pentru voi amândoi decât un servitor.»" (Bukhari şi Muslim)

Avem un bun exemplu în răbdarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care, în ciuda faptului că și-a pierdut toți copiii în timpul vieţii sale, cu excepția Fatimei (Allah să fie mulțumit de ea!), el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nici nu și-a pălmuit fața, nici nu și-a rupt hainele şi nici nu a permis adunarea oamenilor pentru a primi condoleanțe la moartea copiilor săi. Mai degrabă, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost răbdător și mulțumit cu Hotărârea lui Allah Preaînaltul și a căutat Răsplata Lui.

Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a lăsat minunate recomandări și ahadith în această privință. De exemplu, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă un musulman suferă o calamitate și spune ceea ce Allah i-a poruncit (să spună): «Noi Îi aparținem lui Allah și la el ne vom întoarce. O, Allah, răsplăteşte-mă pentru necazul meu și dă-mi ceva mai bun în schimb.», Allah îi va oferi ceva mai bun decât acesta în schimb." (Muslim)

Allah Cel Atotputernic a făcut din aceste cuvinte un adăpost pentru oamenii aflaţi în suferinţă și le-a promis celor răbdători o mare răsplată. Allah Cel Atotputernic spune:(...) Cei statornici vor primi răsplata lor fără măsură!" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39:10]


Comportamentul faţă de soție

Într-o familie, soția este totul pentru soțul ei, după cum a spus Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

„Viața lumească este plăcere, iar cea mai bună dintre plăcerile sale este o soție dreptcredincioasă." (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost foarte bun cu soțiile sale. Spre exemplu, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să folosească nume de alint atunci când atunci când vorbea cu acestea, ca spre exemplu „ʻAish" (de la ʻAishah). Ea (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Într-o zi, Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a spus: «O, ʻAish! Acesta este Jibril care te salută cu salutul de pace.»" (Nasa'i)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este cea mai bună și mai onorabilă ființă umană, a fost foarte indulgent, blând și grijuliu față de soțiile sale, până într-acolo încât le-a înțeles psihologia ca femei și soții.

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Eu beam (dintr-un vas) în timpul menstruaţiei, apoi îi dădeam vasul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar el îşi punea gura în locul unde fusese gura mea și bea. Iar eu ciuguleam carnea de pe os în timpul menstruaţiei, apoi îi dădeam şi Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar el punea gura unde fusese gura mea." (Nasa'i)

Contrar afirmațiilor false ale fățarnicilor și ale orientaliștilor, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost foarte blând și plin de compasiune față de soțiile sale.

În multe situații, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a dorit să sublinieze statutul înalt al soţiei în viața lui. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a declarat dragostea pentru soția sa în mod explicit, fără a vedea nimic greșit în aceasta.

Oricine caută adevărata fericire conjugală ar trebui să observe acel hadith în care ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Eu și Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuiam să facem baie dintr-un singur vas, din care luam apă simultan." (Bukhari)

Profetul acestei Ummah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a ratat niciodată vreo ocazie pentru a le face pe plac soțiilor sale. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Pe când eram tânără și înainte să iau mult în greutate, am plecat într-o călătorie cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El le-a cerut oamenilor să meargă înainte și m-a chemat să ne întrecem. L-am întrecut. Apoi, nu mi-a mai cerut să ne întrecem un timp. Mai târziu, după ce am luat în greutate și am uitat că îl întrecusem, am fost din nou într-o călătorie cu el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El le-a cerut oamenilor să meargă înainte lui cu o anumită distanță. Apoi, mi-a cerut: «Vino, hai să ne întrecem!» Astfel, am alergat și m-a întrecut de această dată. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să râdă și a spus: «Aceasta pentru aceea!»" (Ahmad)

Într-adevăr, este o glumă dulce și o atenție specială din partea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care le-a cerut oamenilor să meargă mai departe, pentru a putea concura cu soția lui și pentru a o mulţumi. Apoi, i-a amintit de o glumă din trecut, spunând: „Aceasta pentru aceea!"

Oricine are în vedere stilul de viață al elitei în orice societate ar fi uimit de ceea ce Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să facă cu soțiile sale, în timp ce el era un Profet onorabil, un lider măreţ, un descendent al neamului Quraiş și un comandant care a condus o mare armată victorioasă. Cu toate acestea, era tandru și indulgent cu soția sa. Nici conducerea armatei, nici călătoria lungă și nici măcar victoria nu îl puteau face să uite că era însoțit de o soție slabă, care avea nevoie de un gest plin de compasiune și grijuliu pentru a înlătura dificultățile călătoriei lungi și dificile.

Bukhari (Allah să aibă milă de el!) a relatat că atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se întorcea de la bătălia de la Khaibar – după ce s-a căsătorit cu Safiyyah bint Huyayy (Allah să fie mulțumit de ea!) – a atârnat o haină în jurul cocoașei cămilei pentru a o acoperi. Apoi a îngenuncheat lângă cămilă pentru ca Safiyyah (Allah să fie mulțumit de ea!) să pună piciorul pentru a se putea urca pe spatele cămilei. Această scenă impresionantă arată cât de umil a fost Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Lider victorios, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este Trimisul lui Allah Cel Atotputernic, își învață Ummah că a îţi ajuta și a îţi trata soția cu amabilitate și îngăduință nu te degradează. Nu e de mirare că a spus: „Tratați femeile cu blândeţe (...)" (Muslim)

Poligamia

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a căsătorit cu unsprezece femei și ele au fost onorate cu titlul de „mamele credincioșilor", iar la momentul morţii sale avea nouă soții. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a căsătorit cu femei în vârstă, văduve, divorțate și slabe. Singura sa soție fecioară a fost ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!).

Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a căsătorit cu aceste femei și a fost un exemplu de dreptate. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să tragă la sorți înainte de călătorie și o lua pe aceea care era aleasă. (...)." (Bukhari)

Acest mare cămin profetic nu ar fi fost astfel fără călăuzirea lui Allah Cel Atotputernic. Astfel, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să Îi mulțumească lui Allah Cel Atotputernic prin acțiunile și cuvintele sale. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să își încurajeze soțiile (Allah să fie mulțumit de ele!) să Îl adore pe Allah Cel Atotputernic, supunându-se Poruncii Divine:

„Şi porunceşte neamului tău rugăciunea (as-salāh) şi fii statornic în ea! Noi nu-ţi cerem câştig, fiindcă Noi îţi dăm câştig ţie, iar urmarea bună este a evlaviei." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 20:132]

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se roage în timp ce eu dormeam în pat, în fața lui. Ori de câte ori dorea să ofere rugăciunea Witr, mă trezea și ofeream rugăciunea Witr." (Bukhari)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a încurajat pe musulmani să ofere rugăciunea voluntară noaptea și i-a sfătuit pe soți să se ajute reciproc în acest sens. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Allah să aibă milă de cel care se trezește în timpul nopții și efectuează rugăciunea, o trezește pe soția lui să se roage și dacă ea refuză, o stropește cu apă pe față (pentru a o trezi). Allah să aibă milă de femeia care se trezește în timpul nopţii și efectuează rugăciunea, îl trezește pe soțul ei cu același scop; și dacă el refuză, ea îl stropește cu apă pe față (pentru a se trezi)." (Ahmad şi Abu Dawud)

Un musulman religios adevărat ar trebui să fie pur atât în interior, cât și la exterior. De aceea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a avut o inimă curată și un trup curat, cu un miros plăcut. Îi plăcea siwak-ul și a poruncit folosirea acestuia, spunând:

„Dacă (nu m–aş teme) că este o greutate prea mare pentru comunitatea mea, le-aş fi prescris lor utilizarea siwak-ului înaintea efectuării fiecărei rugăciuni." (Bukhari şi Nasa'i)

Hudhaifah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) se trezea (din somn) pentru a se ruga, își peria dinții cu siwak." (Nasa'i)

Shurayh ibn Hāni a întrebat-o pe ʻAishah (Allah să fie mulţumit de ea!):

„«Care este primul lucru pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să îl facă atunci când intra în casa lui?» Ea a răspuns: «Obișnuia să folosească siwak-ul.»" (Abu Dawud)

Cât de frumos este să se păstreze curățenia și aceasta este o manieră excelentă pentru a-ţi primi familia!

Atunci când intra în casă, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să spună: „În Numele lui Allah intrăm și în Numele Lui plecăm. Și pe Allah, Domnul nostru, ne bazăm." Apoi obișnuia să își salute soțiile.

Lăsați-vă căminul să se bucure de salutări și de aspectul vostru curat și plăcut atunci când intrați și aveți grijă să nu fiți dintre cei care înlocuiesc acestea cu reproș și cenzură.


Umorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un lider și se ocupa de problemele comunității sale (Ummah), de armatele sale, de familia sa, precum și de Revelație, adorare și alte griji majore, care pun oamenii obișnuiți în imposibilitatea de a satisface toate cerințele vieții. Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a oferit fiecăruia la fiecare dreptul cuvenit și nu a îndeplinit niciun aspect în detrimentul altuia. În ciuda acestor griji și responsabilități mari, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rezervat un loc în inima lui pentru copii și obișnuia să se joace cu ei (și cu adulții), să le facă pe plac și să îi facă fericiți. Următoarele sunt câteva exemple care arată modul în care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a angajat în conversații vesele cu din jurul său:

Ø Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că oamenii i-au spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „«O, Mesager al lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) tu glumeşti cu noi?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Da, dar eu nu spun nimic în afară de ceea ce este corect şi adevărat.»" (Tirmidhi)

Ø Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „O, tu, cel cu două urechi!" (Abu Dawud)

Ø Într-un hadith relatat sub autoritatea lui Anas (Allah să fie mulțumit de el!) ni se spune: „Umm Sulaym avea un fiu care se numea Abu Umayr și Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să glumească cu el ori de câte ori îl vedea. Într-o zi, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a încercat să îl facă să râdă, dar băiatul l-a privit trist. De aceea, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat: «De ce mă privești trist?» Cei prezenți au spus: «Pasărea cu care el obișnuia să se joace a murit.» De aceea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «O, Abu Umayr! Ce a făcut micuța pasăre?»" (Bukhari și Muslim)

Următorul hadith este un exemplu care arată modul în care a glumit Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu adulții și persoanele în vârstă. Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Era un om din rândul beduinilor, al cărui nume a fost Zāhir ibn Harām (Allah să fie mulţumit de el!). Ori de câte ori a venit în Medina, pentru a rezolva ceva, el îi aducea Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) câte un cadou, precum brânză sau unt. De asemenea, când acesta pleca, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îi pregătea câte un mic dar, cum ar fi curmale. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îl iubea şi obişnuia să spună: «Zāhir este beduinul nostru şi noi suntem orăşenii săi.» Zāhir (Allah să fie mulţumit de el!) nu era o persoană frumoasă. Într-o zi, Zāhir (Allah să fie mulţumit de el!) a părăsit deşertul şi a venit la Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), dar nu l-a găsit. El avea produse de vânzare şi a mers la piaţă. Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a aflat de sosirea lui, s-a dus la piaţă să-l caute. Când a ajuns, el l-a văzut vânzându-şi marfa, cu sudoarea curgându-i pe faţă şi purtând haine de beduin, care nici ele nu aveau un miros plăcut. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a îmbrăţişat strâns, din spate, în timp ce Zāhir (Allah să fie mulţumit de el!) nu ştia şi nu putea vedea cine îl îmbrăţişa. Zāhir s-a speriat şi a spus: «Dă-mi drumul! Cine eşti?» Dar Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rămas tăcut. Zāhir (Allah să fie mulţumit de el!) a încercat să se elibereze din strânsoarea lui şi a început să se uite în dreapta şi în stânga. Când l-a văzut pe Profet (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a liniştit, lăsându-şi spatele pe pieptul Profetului. Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să glumească cu el, spunând celor din jur: «Cine va cumpăra acest sclav? Cine va cumpăra acest sclav?» Apoi Zāhir (Allah să fie mulţumit de el!) s-a uitat la el şi s-a gândit la sărăcia sa extremă, deoarece nu era nici bogat, nici frumos. El a spus: «Îţi va fi greu să mă vinzi, o, Mesager al lui Allah.» Profetul (Allah să fie mulţumit de el!) i-a spus: «Tu nu eşti greu de vândut, tu eşti foarte iubit de Allah.»" (Ibn Hibban)

Într-adevăr, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să glumească cu familia și companionii lui (Allah să fie mulțumit de ei!), însă cu anumite limite. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu râdea zgomotos; ci zâmbetul lui era mai degrabă doar un zâmbet sublim. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Nu l-am văzut niciodată pe Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) râzând atât de tare încât să i se vadă partea din spate a gurii. Obișnuia doar să zâmbească." (Bukhari si Muslim)

Voioșia și buna companie a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu îl împiedicau să se supere atunci când Poruncile sacre ale lui Allah Cel Atotputernic erau încălcate.

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors odată dintr-o călătorie și a văzut o perdea pe care o atârnasem de-a lungul unei platforme și care avea unele imagini pe ea. Culoarea feței lui s-a schimbat. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rupt-o și a spus: «O, ʻAishah, cei mai chinuiți în Ziua Învierii sunt cei care se întrec cu Allah în ceea ce privește creația.»" (Bukhari și Muslim)

Acest lucru dovedește că decorarea pereților cu imagini și a colțurilor casei cu statui și așa mai departe sunt interzise și îi împiedică pe îngerii compasiunii să intre în casă.


Somnul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Dacă cineva a mers spre patul său (pentru a dormi), să scuture patul cu partea interioară a hainei lui[1], pentru că nu se ştie ce a venit pe el după acesta, apoi să spună: «Bi-smika Allahumma wada'atu geanbiy wa bika 'arfa'uhu; 'in 'amsakta nafsiy fa-rhamhā ūa 'in 'arsaltahā fa-hfadzhā bi-mā tahfadz bihi 'ibādika-s-saalihiyn. - În Numele Tău, o, Allah, îmi aşez trupul, şi în Numele Tău îl ridic; dacă vei lua sufletul meu, iartă-l, iar dacă îl vei trimite (înapoi), protejează-l pe el prin aceea prin care îi protejezi Tu pe supuşii Tăi cei dreptcredincioşi.»" (Bukhari şi Muslim)

De asemenea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a spus să facem următoarele acte înainte de culcare:

„Atunci când mergeți la culcare efectuați abluțiunea ca pentru rugăciune și așezați-vă pe partea dreaptă (...)" (Bukhari și Muslim)

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat că:

„De fiecare dată când Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mergea la culcare, obişnuia să sufle în palmele sale şi să recite Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq şi Surat An-Nas, după care îşi trecea palmele peste orice parte a corpului său la care putea ajunge, începând cu capul, faţa şi partea din faţă a corpului său. El obişnuia să facă aceasta de trei ori." (Bukhari)

S-a relatat sub autoritatea lui Anas (Allah să fie mulțumit de el!) că atunci când mergea la culcare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să spună:

„Al-Hamdu Lillahi ladhi at'a-manā wa-saqānā wa-kafānā wa-āwānāfa-am mim-mal lā kāfiya lahu wa-lā mu-wiya (Toată Slava I se cuvinte lui Allah, care ne-a oferit hrană şi băutură şi ne-a oferit suficient şi ne-a oferit [un loc drept] adăpost. Cât de mulţi sunt cei care nu au nici sprijinitor, nici adăpost!)" (Tirmidhi)

Abu Qatādah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Atunci când Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îşi aşeza tabăra noaptea în timpul unei călătorii, el se culca pe partea dreaptă, iar când mai era puțin până la ivirea zorilor, își ridica antebrațul și îşi punea capul pe palma lui." (Muslim)

Astăzi, cei mai mulți dintre noi suntem cufundați în Binecuvântările lui Allah Cel Atotputernic, însă să ne uităm la patul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este cea mai bună dintre ființele umane. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Salteaua Mesagerului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) consta dintr-o bucată de piele tăbăcită umplută cu fibre de palmier." (Muslim)

S-a relatat că unii dintre companionii Profetului (Allah să fie mulţumit de ei!), printre care şi ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!), au mers în vizită la Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

„Atunci când i-a văzut, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a ridicat și ʻOmar a observat că nu se afla nimic între corpul său și rogojină. Văzând urmele de rogojină imprimate pe partea laterală a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ʻOmar a plâns. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a întrebat: «De ce plângi?» ʻOmar a răspuns: «O, Mesager al lui Allah! Cezar și Chrosroe conduc viața (adică, au o viață de lux) în timp ce Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) trăiește în sărăcie.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus atunci: „Nu ai fi mulțumit dacă ei s-ar bucura de această viață lumească și noi de Viața de Apoi?» ʻOmar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: «Da.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a confirmat: «Aceasta este realitatea.»" (Ahmad)


Rugăciunea de noapte

Întunericul a căzut peste Medina, însă Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) își luminează inima cu rugăciune și dhikr (pomenirea lui Allah). El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) petrecea cea mai mare parte a nopții în rugăciune, implorându-L pe Domnul Cerurilor și al Pământului, Care i s-a adresat spunând:

„O, tu (Profetule), cel învăluit în veşminte (în hainele tale). ~ Ridică-te (pentru rugăciune) toată noaptea, afară de puţin (timp). ~ Jumătate din ea sau mai puţin de atât (astfel încât să fie o treime din noapte), ~ Sau puţin mai mult (decât jumătate, astfel să fie două treimi din noapte) (Profetul având aceste opţiuni). Şi recită Coranul (cu glas) tărăgănat, plăcut, cu claritate şi cu ritm susţinut." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 73:1-4]

Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

„Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se roage până ce i se umflau picioarele. Oamenii l-au întrebat: «O, Mesager al lui Allah! Faci rugăciuni în acest fel în timp ce Allah ți-a iertat păcatele trecute și viitoare?» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a răspuns: „Oare nu ar trebui să fiu eu un rob recunoscător (față de Allah)?»" (Ibn Majah)

S-a relatat sub autoritatea lui Al-Aswad ibn Yazid că acesta a întrebat-o pe ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) despre rugăciunea din timpul nopţii a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Ea a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să doarmă în prima parte a nopții, apoi se trezea (...) Dacă el simțea dorința de a avea relații cu soția sa, așa făcea. Odată ce auzea chemarea la rugăciune (adhan), se grăbea și turna apă peste corpul său dacă se afla în stare de janaba. În caz contrar, făcea abluțiunea și mergea la rugăciune." (Bukhari)

Rugăciunea de noapte a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era uimitoare și noi ar trebui să o luăm drept exemplu. Într-un hadith relatat sub autoritatea lui Hudhaifah (Allah să fie mulțumit de el!), el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat:

„M-am rugat cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o noapte și a început să recite Surat Al-Baqara. M-am gândit că va face plecăciunea după ce a recitat o sută de ayat (versete), dar a continuat să recite; am crezut că va recita, probabil, toată Surah într-o singură rakaʻah, dar el a continuat și eu am crezut ca va face plecăciunea, probabil, după finalizarea (acestei Surah). Cu toate acestea, el a început apoi (a recita Surat) An-Nisa'; apoi (Surat) 'Al-'Imran și recitarea lui era fără grabă. Și când recita ayat-ele care includeau Slava lui Allah, el Îl slăvea (pe Allah), iar când recita ayate care menționau căutarea de refugiu la Allah, el căuta refugiu la El. Apoi s-a aplecat și a spus: «Subhāna Rabbī-l-'Ažīm (Slavă lui Allah, Cel Măreţ)!» Plecăciunea sa a durat aproximativ aceeași durată de timp ca aceea în care a stat în picioare (apoi a revenit la postura de stat în picioare după plecăciune) și a spus: «Sami'Allahu liman Hamidah Rabbāna wa-lak'l-Hamd (Fie ca Allah să îl audă pe cel care Îl slăveşte! O, Doamne, Ţie Ţi se cuvine toată Slava)!» Apoi, el a stat în picioare aproximativ aceeași durată de timp precum cea petrecută în plecăciune. Apoi s-a prosternat și a spus: «Subhāna Rabbī-l-'A'lā (Slavă lui Allah, Cel Preaînalt!)" Și prosternarea lui a durat aproape aceeași durată de timp precum cea petrecută în picioare." (Muslim)

După rugăciunea Fajr

Atunci când se crăpa de ziuă și după efectuarea rugăciunii Fajr în congregație (la moschee), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să rămână acolo să-L pomenească pe Allah Cel Atotputernic până la răsărit și apoi efectua două rakaʻāt (unități de rugăciune).

Jābir ibn Samurah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se așeze în locul în care a efectuat rugăciunea de Fajr până când Soarele se ridica pe Cer." (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a încurajat să efectuăm acest mare act din Sunnah, dată fiind răsplata lui imensă. Într-un hadith relatat sub autoritatea lui Anas ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el!), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„«Cel care s-a rugat dimineaţa devreme în congregaţie (rugăciunea de Fajr), apoi a stat (în moschee) pomenindu-L pe Allah până când a răsărit Soarele, apoi s-a rugat doua unităţi de rugăciune, are (consemnată) o răsplată asemenea răsplăţii pentru Hajj sau ʻUmrah.» Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a continuat spunând: «Întru totul, întru totul, întru totul!»" (Tirmidhi)

Rugăciunea Duha

Este dimineață în Medina, Soarele fierbinte arde fețele, iar oamenii merg la locurile lor de muncă și să își satisfacă nevoile. Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se închine lui Allah Cel Atotputernic în acel moment, în ciuda responsabilității sale mari, aşa cum erau întâlnirile, învățarea companionilor (Allah să fie mulțumit de ei!) și grija faţă de familia lui.

Muʻāthah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Am întrebat-o pe ʻAishah: «Obişnuia Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să efectueze rugăciunea Duha?» Ea mi-a răspuns: «Da, obișnuia să efectueze patru rakaʻāt sau chiar mai mult decât atât, în conformitate cu ceea ce a Dorit Allah Cel Atotputernic.»" (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a recomandat lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) să efectueze această rugăciune. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Prietenul meu (Trimisul lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a sfătuit să postesc trei zile în fiecare lună, să efectuez două rakaʻāt (voluntare) ale rugăciunii Duha de dimineață și să efectuez rugăciunea Witr înainte de a merge la culcare." (Bukhari și Muslim)

Efectuarea rugăciunilor voluntare (Sunnah) acasă

Casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) era una plină de credință, adorare și dhikr, iar el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a recomandat să facem la fel în casele noastre. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Oferiți unele dintre rugăciunile voastre voluntare acasă și nu luați casele voastre drept morminte." (Bukhari şi Abu Dawud)

Ibn Al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să efectueze majoritatea rugăciunilor voluntare și altele în plus (altele decât cele efectuate cu cauze specifice) în casa lui. De exemplu, nu s-a relatat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) efectua rugăciunea voluntară de Maghrib în moschee. Efectuarea rugăciunilor voluntare în casă are beneficii, printre care urmarea Tradiției (Sunnah) Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), învățarea femeilor și a copiilor să se roage și alungarea diavolilor din cauza pomenirii lui Allah și a recitării Coranului. Acest lucru consolidează, de asemenea, sinceritatea și devotamentul."

Plânsul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Mulți bărbați și femei plâng, dar întrebarea este: cum plâng și de ce plâng? Profetul nostru, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a plâns, deși întreaga lume ar fi putut fi în mâinile sale dacă și-ar fi dorit aceasta și i-a fost promis cel mai înalt rang în Paradis. Este adevărat, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a plâns, dar plânsul său a fost acela al unui adorator. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să plângă în timp ce vorbea cu Allah Cel Atotputernic în timpul rugăciunilor sale și atunci când auzea Coranul, din cauza inimii sale blânde, a intențiilor sincere, a recunoașterii Măreției lui Allah Cel Atotputernic și din teamă de El.

Mutarrif a raportat sub autoritatea tatălui său, ʻAbd Allah ibn Ash-Shikhkhir (Allah să fie mulțumit de el!), care a spus: „Am mers la Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în timp ce el îşi efectua rugăciunile. El suspina, iar pieptul său scotea un sunet asemeni unui ceainic care fierbe." (Abu Dawud şi Tirmidhi)

S-a relatat sub autoritatea lui Ibn Masʻūd (Allah să fie mulțumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

„«Recită-mi (din Coran).» I-am spus: «O, Mesager al lui Allah! Să recit eu Coranul pentru tine, când el ţi-a fost revelat ţie?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Îmi place să îl aud recitat de alții.» De aceea, am recitat Surat An-Nisa' până când am ajuns (la versetul): «Şi cum le va fi (celor nedrepţi) când vom aduce din fiecare comunitate un martor şi te vom aduce pe tine, (Mohammed), martor împotriva acestora?!» [Traducerea Sensurilor Coranului cel Sfânt, 4:41], când am observat că ochii Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) erau plini de lacrimi." (Tirmidhi)

Uitați-vă la firele de păr albe de pe capul Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și la cei aproximativ optsprezece peri albi din barbă. Ascultați la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) atunci când explică de ce aceste fire de păr au albit. Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că i-a spus:

«O, Mesager al lui Allah! Ți-a crescut păr alb!» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Surat Hud, Surat Al-Waqiʻah, Surat Al-Mursalat, Surat ʻAmma Yatasā ʻalun [An-Nabaʻ] și Surat Itha Ash-Shamsu Kuwwirat [At-Takwir] au făcut ca părul meu să albească.»" (Tirmidhi)

Modestia Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai bun dintre oameni în ceea ce priveşte bunul comportament. Comportamentul său a fost o aplicare practică a Coranului, după cum ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus: „Caracterul lui era Coranul.[2]" (Bukhari şi Tirmidhi)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am fost trimis pentru a perfecţiona bunul comportament." (Al-Hakim)

Semnele modestiei Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au inclus şi faptul că lui nu-i plăcea lauda sau să fie complimentat în mod excesiv. S-a relatat sub autoritatea lui ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Nu exageraţi în lăudarea mea la fel cum creştinii au făcut cu Isus, fiul Mariei, deoarece eu nu sunt decât un rob; aşadar, spuneţi-mi: «Robul şi Mesagerul lui Allah.»." (Bukhari)

S-a relatat sub autoritatea lui Anas (Allah să fie mulțumit de el!) că unii oameni au spus: „«O, Trimis al lui Allah! Eşti cel mai bun dintre noi și fiul celui mai bun dintre noi; tu ești stăpânul nostru și fiul stăpânului nostru.» Auzind aceasta, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a instruit, spunând: «O, oameni, adresaţi-vă în modul în care o faceți în mod normal și nu vă lăsați ispitiți de Sheitan. Eu sunt Mohammed, Robul și Mesagerul lui Allah. Nu-mi place să considerați că am un statut mai înalt decât cel pe care mi l-a dat Allah Cel Atotputernic.»" (Nasa'i)

Unii musulmani îl laudă în mod excesiv pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), crezând că el cunoaște cele nevăzute, are puterea de a aduce beneficii sau de a cauza rău, îndeplinește nevoile și îi vindecă pe cei bolnavi. Cu toate acestea, Allah Cel Atotputernic a negat toate aceste pretenții în Coran, spunând:

„Spune (o, Mohammed): „Eu nu stăpânesc niciun folos pentru mine şi nicio stricăciune, în afară de ceea ce Voieşte Allah. Dacă eu aş fi ştiut necunoscutul, aş avea prisosinţă de bunuri şi nu m-ar atinge răul (...)" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 7:188]

Acest Profet și Mesager (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care este cel mai bun om care a pășit vreodată pe fața Pământului și sub Cer, a fost întotdeauna smerit și s-a căit în fața lui Allah Cel Atotputernic. Lui nu-i plăcea aroganța; iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost liderul oamenilor modești și comandantul celor care sunt smeriţi în față lui Allah cel Atotputernic. Anas ibn Mālik (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat:

„Companionii nu au iubit pe nimeni mai mult decât pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); cu toate acestea, atunci când îl vedeau venind, nu se ridicau în picioare, pentru că știau că lui nu îi plăcea acest lucru." (Ahmad)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel dintâi și liderul celor modești. S-a relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă aş fi invitat (la masă, chiar şi numai) la piciorul din faţă sau din spate (al unei oi) aş răspunde (invitaţiei); şi dacă mi s-ar da în dar (chiar şi numai) piciorul din faţă sau din spate (al unei oi) (l-)aş accepta." (Bukhari)

Ahadith ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) servesc drept factor de descurajare, care le interzice musulmanilor aroganța și trufia. S-a relatat sub autoritatea lui ʻAbd Allah ibn Masʻūd (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel care are mândrie (aroganţă) în inima lui, fie şi cât ‎greutatea unei semințe de muştar, nu va intra în ‎Paradis (…)" (Muslim)

Aroganța conduce spre Iad – căutăm refugiu la Allah de aceasta – chiar dacă aceasta este mică precum un grăunte de muștar. Contemplați, de asemenea, la Pedeapsa lui Allah cel Atotputernic pentru cei care sunt aroganți și care umblă cu mândrie, cum au provocat Mânia și Pedeapsa chinuitoare a lui Allah asupra lor. S-a relatat relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„În timp ce un om mergea, îmbrăcat cu o haină din două piese, admirându-se, cu părul bine pieptănat și pășind cu aroganță, Allah l-a făcut să se afunde în pământ și va continua să îl afunde până în Ziua Învierii." (Bukhari și Muslim)

Slujitorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a plasat pe robul slab și nevoiaș în poziția sa corectă, bazată pe religiozitatea și evlavia sa, și nu pe poziţia sa la muncă și pe slăbiciune. Vorbind despre sclavi, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Muncitorii şi sclavii tăi sunt fraţii tăi pe care Allah i-a pus sub comanda ta. Oricine are pe cineva sub comanda sa, trebuie să îl hrănească din ceea ce el mănâncă, să îl îmbrace cu ceea ce el se îmbracă şi nu trebuie să îi impună mai mult decât capacitatea sa. Dar dacă îi împovărezi, ajută-i." (Bukhari)

Acum, să vedem cum vorbește un slujitor despre stăpânul său într-un mod uimitor, oferind o mărturie remarcabilă despre el și lăudându-l. Niciun servitor nu și-a lăudat stăpânul așa cum a făcut-o slujitorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Anas ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„L-am slujit pe Trimisul lui Allah vreme de zece ani, şi niciodată nu a zis despre mine: «Of! (cel mai mic cuvânt de nemulţumire)» Dacă am făcut ceva, el nu a zis niciodată: «De ce ai făcut aceasta?» şi dacă nu am făcut un lucru, el nu a zis niciodată: «De ce nu ai făcut aceasta?»" (Bukhari şi Muslim)

Au fost zece ani, nu doar câteva zile sau luni, în care au trăit fericire, durere, tristețe, furie, schimbări, probleme, sărăcie și bogăție. Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu l-a certat și nu i-a poruncit niciodată; dimpotrivă, l-a răsplătit și l-a mângâiat, i-a satisfăcut nevoile sale și ale familiei sale și L-a implorat pe Allah pentru el. S-a relatat sub autoritatea lui Anas (Allah să fie mulțumit de el!) că mama lui (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

«O, Trimis al lui Allah! Roagă-te lui Allah pentru robul tău!», iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «„O, Allah! Sporește averea și copiii lui și binecuvântează ceea ce i-ai oferit!»" (Bukhari)

În ciuda curajului său, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lovit sau reproșat vreodată vreunei persoane și nici nu i-a tratat cu asprime pe cei slabi, care se aflau sub autoritatea sa, precum soțiile și slugile sale. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lovit niciodată pe nimeni cu mâna lui, decât atunci când a luptat pentru Cauza lui Allah. El nu a lovit vreo slugă sau vreo femeie." (Muslim)

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), mama credincioșilor, oferă din nou mărturie cu privire la cel mai bun dintre oameni. La fel au făcut toți cei care au vorbit despre buna lui conduită și despre compania lui nobilă, până și necredincioșii din tribul Quraiş au oferit, de asemenea, mărturie în acest sens. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Ori de câte ori Profetului i s-a dat posibilitatea să aleagă între două chestiuni, el o alegea (întotdeauna) pe cea mai uşoară, atâta timp cât acest lucru nu a fost un păcat, însă dacă acesta a fost un păcat, el a fost cel mai strict în a-l evita (...)" (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a invitat la adoptarea blândeții și a răbdării. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Allah este Blând și Iubește blândețea în toate chestiunile." (Abu Dawud şi Ibn Majah)


Darurile și oaspeții

De-a lungul vieții, omul experimentează nevoi emoționale și stări psihologice de care ființele au nevoie întotdeauna în cadrul societății lor, a familiei și acasă. Printre mijloacele care aduc inimile împreună și elimină sentimentele de ură unii faţă de alţii este schimbul de cadouri. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) accepta cadouri și oferea o recompensă în schimb." (Bukhari])

Schimbul de cadouri și a le mulțumi oamenilor pentru acestea reflectă generozitatea și puritatea inimilor.

Generozitatea este una dintre calitățile Profeților și a Mesagerilor (Pacea fie asupra lor!), iar Profetul nostru, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a atins excelența în această privință. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Oricine crede în Allah şi în Ziua de Apoi, îşi va onora vecinul. Iar oricine crede în Allah şi în Ziua de Apoi îşi va onora oaspetele conform drepturilor sale.» Omul a întrebat: «Şi care sunt drepturile sale, Mesager al lui Allah?» El a răspuns: «O zi şi o noapte de găzduire, ca ospitalitate pentru trei zile şi orice este mai mult decât atât, devine caritate pentru gazdă. Iar oricine crede în Allah şi în Ziua de Apoi, va vorbi frumos sau va păstra tăcerea.»" (Bukhari)

Pe Allah, această lume nu a văzut o persoană cu un comportament mai nobil sau cu trăsături mai onorabile decât cele ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Stimate cititor, pregătește-te pentru a vedea unul dintre cele mai mari incidente din viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). S-a relatat sub autoritatea lui Sahl ibn Saʻd (Allah să fie mulţumit de el!) că:

„O femeie i-a adus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) o burdah (manta) ţesută. Femeia a spus: «Am ţesut-o cu mâna mea şi am adus-o ca tu să o poţi purta.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a acceptat-o, pentru că în acel timp avea nevoie de ea. Apoi, mai târziu, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a ieşit afară îmbrăcat cu ea ca şi cămaşă. Un bărbat dintre companionii săi l-a văzut şi i-a spus: «O, Mesager al lui Allah, te rog, dă-mi-o mie să o port, că este foarte frumoasă.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost de acord să i-o ofere. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stat un timp cu oamenii, după care a mers acasă, a împăturit mantaua şi i-a trimis-o. Oamenii i-au spus acelui bărbat: «Nu ai făcut bine cerând-o de la el când ştii că el nu refuză pe nimeni.» Bărbatul a spus: «(Jur) Pe Allah, nu am cerut-o ca să o port, ci ca să o fac giulgiul meu.» Mai târziu, într-adevăr, (mantaua) a fost giulgiul său." (Bukhari)

Nu este de mirare că Allah Cel Atotputernic l-a ales drept modelul de urmat. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este un exemplu strălucit de bunăvoință și generozitate. Hakīm ibn Hizām (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„I-am cerut Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) bani și mi-a dat; i-am cerut din nou și el mi-a dat și i-am cerut o a treia oară și mi-a dat, după care mi-a spus: «Această avere este este (precum un fruct) verde și dulce. Oricine o ia fără lăcomie, va fi binecuvântat de Allah pentru aceasta; însă oricine o ia cu lăcomie, nu va fi binecuvântat de Allah, iar acesta va fi asemeni celui care mănâncă, dar care nu este sătul niciodată. Mâna de deasupra (care dă) este mai bună decât cea de dedesubt (care primește).»" (Bukhari)

Jābir (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a refuzat cererea nimănui." (Bukhari)

Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost inimitabil în ceea ce priveşte modul de dăruire a lucrurilor, generozitatea, automulțumirea, buna companie și dragostea sinceră. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să le zâmbească tuturor celor care stăteau cu el, astfel încât fiecare dintre cei prezenți credea că este cel mai drag dintre companionii săi (Allah să fie mulțumit de ei!)

Jarir ibn ʻAbd Allah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu m-a împiedicat niciodată să intru (în casa lui), din momentul în care am îmbrăţişat Islamul, şi de fiecare dată când mă vedea, el obişnuia să mă primească cu un zâmbet ." (Bukhari)

Un alt bărbat a fost martor la aceasta, oferindu-ne o lecție suficientă. ʻAbd Allah ibn Al-Hārith (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Nu am văzut pe cineva care să zâmbească mai mult decât Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)." (Tirmidhi)

Nu este de mirare! Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel care a spus: „A îi zâmbi fratelui tău (în Islam) este milostenie!" (Bukhari)

Anas (Allah să fie mulțumit de el!), care a fost slujitorul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), l-a descris pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ca având nenumărate calităţi, rareori deținute de un om sau de un grup de oameni. El a spus că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost cel mai amabil om. Daca cineva îl întreba ceva, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) asculta cu atenţie și nu pleca până ce interlocutorul nu pleca primul. Niciun om nu a dat mâna cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) fără ca el să facă la fel și nu a retras mâna până omul nu a retras mâna lui mai întâi. [Abu Nuʻaym]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a servit cu generozitate și amabilitate oaspeții, iar el a fost milostiv cu Ummah sa. Astfel, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a interzis răul și nu l-a tolerat. S-a relatat sub autoritatea lui Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a văzut pe un om purtând un inel de aur, iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a luat și l-a aruncat, spunând: „De ce ar lua unul dintre voi un cărbune aprins să-l pună în mâna lui?" (Muslim)


Mila faţă de copiii

Oamenii cu inima împietrită nu arată milă față de alții și nu au loc pentru dragoste în inimile lor. Ei sunt ca pietrele dure, aspre în a da și a primi, tratează oamenii cu asprime și nu afişează niciun fel de sentimente de afecțiune sau de emoții. Pe de altă parte, persoana căreia Allah Cel Atotputernic i-a Oferit o inimă plină de afecțiune este cea care are inima iubitoare, ce este cuprinsă de milă și condusă de emoții. Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că: „(...) Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a luat în brațe pe fiul său, Ibrāhīm, l-a sărutat și l-a mirosit.(...)" (Bukhari)

Această milă nu a fost un sentiment exclusiv pentru rudele sale, ci ea era oferită tuturor copiilor musulmanilor în general. Asmā bint Umais, soția lui Jaʻfar (Allah să fie mulțumit de ei!), a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a venit la noi și i-a chemat pe copiii lui Jafʻar, i-a mirosit și a vărsat lacrimi. Eu l-am întrebat: «O, Trimis al lui Allah! Ai primit vreo veste despre Jaʻfar?» El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Da, Jaʻfar a fost ucis astăzi.» Am început să plângem și a plecat. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a poruncit apoi: «Pregătiți hrană pentru familia lui Jafʻar, ei sunt ocupați (cu necazul lor).»" (Tirmidhi și Ibn Majah)

Văzând ochii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) plini de lacrimi, Saʻd ibn Ubādah (Allah să fie mulțumit de el!) l-a întrebat despre aceasta, iar el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a răspuns: „Aceasta este îndurarea pe care Allah a pus-o în inimile robilor Săi. Cu adevărat, Allah este Milostiv numai cu aceia dintre robii săi care sunt milostivi faţă de alţii." (Bukhari)

Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a vărsat lacrimi pentru moartea fiului său, Ibrāhīm, ʻAbd Ar-Rahman ibn ʻAwf (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

«O, Trimis al lui Allah, chiar şi tu plângi!» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «O, Ibn ʻAwf, aceasta este milă.» El a plâns din nou și a adăugat: «Ochii varsă lacrimi și inima este tristă, iar noi nu vom spune decât ceea ce Îl Mulţumeşte pe Domnul nostru. O, Ibrāhīm! Cu adevărat, noi suntem întristați de plecarea ta.»" (Bukhari)

Codul moral al Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este demn de a fi adoptat și urmat, mai ales într-un moment în care musulmanilor le lipsește sentimentul de iubire pentru copii și nu le oferă atenția adecvată, uitând că aceştia sunt viitorii părinți, păzitorii comunității și catalizatorii aşteptaţi ai ei. Cât de ignoranți, aroganți, nechibzuiți și neintuitivi sunt musulmanii când își blochează și închid inimile în faţa copiilor și a tinerilor! Cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menținut cheia inimii lui disponibilă prin cuvintele și acțiunile sale. El a câștigat dragostea și aprecierea copiilor, pe care i-a aşezat într-o poziție înaltă. Anas (Allah să fie mulțumit de el!) obișnuia să îi salute pe băieți atunci când trecea pe lângă ei, explicând: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să facă astfel." (Bukhari și Muslim)

Copiii sunt uneori supărători, deoarece sunt agitați tot timpul; cu toate acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a devenit furios, nu l-a certat şi nu i-a reproșat vreodată vreunui copil. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a adoptat blândețea, s-a controlat și s-a menținut calm. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Oamenii obișnuiau să-și aducă copiii la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), ca să se roage pentru ei. Într-o zi, un băieţel a urinat pe hainele lui. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stropit locul cu apă şi nu şi-a spălat (haina)." (Ibn Majah)

Dragă cititorule, te-ai gândit vreodată să te joci şi să glumeşti cu copiii tăi, ascultând râsetele și cuvintele lor frumoase, în timp ce te bucuri de prezența lor în oaza Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)? Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut toate aceste lucruri. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să scoată limba la Al-Hasan ibn ʻAli, iar când vedea roșeața limbii sale, băiatul a începea să râdă." (Albani, clasificat ca fiind hasan)

Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să se joace cu Zaynab, fiica lui Umm Salamah, pe care o striga: «O, Zuwaynib, o, Zuwaynib (diminutiv al numelui Zaynab)!», repetând de multe ori." (Albani, clasificat ca fiind sahih)

Mila Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a cuprins copiii chiar și în timpul unui mare act de adorare. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a efectuat rugăciunea în timp ce o purta pe nepoata sa, ʻUmāmah bint Zaynab, fiica lui Abu Al-ʻĀs ibn Ar-Rabiʻ. Când stătea în picioare, o ținea în brațe, iar atunci când se prosterna, o punea jos.

Mahmud ibn Ar-Rabiʻ (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Pe când eram un băieţel în vârstă de cinci ani, îmi amintesc că Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a luat apă în gură (dintr-o găleată pe care o foloseam pentru a scoate apa din fântână) şi m-a stropit pe faţă." (Bukhari)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a învățat atât pe bătrâni, cât și pe tineri. Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Mă aflam în preajma Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) într-o zi, iar el mi-a spus: «O, tu, tinere, am să te învăţ câteva lucruri: păzeşte Poruncile lui Allah, iar El te va proteja pe tine. Apără Poruncile lui Allah şi îl vei afla pe El în faţa ta (oferindu-ţi Protecţia Sa). Dacă ceri ceva, atunci cere de la Allah, dacă tu cauţi ajutor, atunci caută Ajutorul lui Allah. Nu uita că dacă întreaga lume se va aduna pentru a te ajuta, aceasta nu va putea să te ajute decât în acel lucru pe care Allah l-a scris deja pentru tine. Şi dacă întreaga lume se va aduna pentru a îţi face rău, acest lucru nu va fi posibil decât dacă Allah a scris acest lucru pentru tine. Condeiele au fost ridicate, iar cerneala s-a uscat.»" (Tirmidhi)

Aceasta a fost o călătorie prin viața Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și acestea sunt unele dintre calitățile lui nobile. Poate că acestea ne vor însufleți inimile și ne vor călăuzi în cursul acestei vieți. Casele noastre înfloresc cu copii însetați de afecțiunea taților lor și de dragostea mamelor lor. Fericirea ar trebui să acopere inimile lor tinere, pentru a creşte astfel echilibrați atât din punct de vedere emoțional, cât și moral și să devină oameni pe care părinții lor i-au pregătit bine, după îndrumarea lui Allah Cel Atotputernic, având capacitatea de a conduce Ummah.


Toleranța, blândețea și răbdarea

Violența și luarea drepturilor altora folosind forța sunt trăsături ale asupritorilor și ale oamenilor nedrepți. Profetul nostru (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a pus temelia dreptății și a sprijinului pentru ca fiecare persoană să-și recâștige drepturile. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a folosit poruncile și interdicțiile pe care Allah Cel Atotputernic le-a rânduit, de dragul de a perpetua bunătatea. Nu ne așteptăm niciodată ca nedreptatea, violența, agresiunea sau uzurparea să existe casa Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lovit niciodată pe nimeni cu mâna lui, decât atunci când a luptat pentru Cauza lui Allah. El nu a lovit vreo slugă sau vreo femeie." (Muslim)

Anas (Allah să fie mulțumit de e!) a relatat:

„Pe când mergeam cu Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care purta o pelerină din Najran, cu o bandă groasă şi grea, un beduin l-a urmat şi i-a tras-o de pe umeri cu atât de multă violenţă, încât am putut vedea că o parte din umărul său a fost lovit de puterea cu care a fost smulsă pelerina. Beduinul i-a spus: «Oferă-mi o parte din averea pe care Allah ţi-a dăruit-o.» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors spre el şi a zâmbit, apoi a ordonat să i se dăruiască ceva." (Bukhari)

Atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a întors din bătălia de la Hunain, unii beduini l-au urmat și au început să cerșească atât de insistent încât l-au condus până la un copac spinos în care i s-a încâlcit mantia. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a oprit și a spus:

„Daţi-mi mantia mea. Dacă aș fi avut la fel de multe cămile ca acești copaci spinoşi, le-aș fi împărțit între voi și nu m-ați fi găsit nici sărman, nici laș, nici mincinos." (Bukhari)

Cele mai strălucitoare aspecte ale educației și învățăturii sunt caracterizate prin adoptarea blândeții în toate aspectele, căutând beneficiile și evitând răul. Zelul îi copleșea pe companioni (Allah să fie mulțumit de ei!) dacă vedeau pe cineva care comitea o greșeală, fapt pentru care Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le interzicea să facă acel lucru în grabă. Ei erau corecți în ceea ce priveşte comportamentul, însă, cu toate acestea, răbdătorul și blândul Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a oprit, deoarece făptuitorul era ignorant și acțiunea lor putea conduce la un rău mai mare şi le-a oferit exemplul său de comportament cu cei care nu respectau întocmai Prescripţiile lui Allah. Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Un beduin a urinat în moschee, iar oamenii s-au grăbit să îl lovească pentru aceasta. Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a cerut să îl lase în pace şi să toarne din abundenţă un vas (plin) cu apă peste locul unde acesta a urinat. Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Aţi fost trimişi pentru a face lucrurile uşoare (pentru oameni) şi nu pentru a face lucrurile mult mai dificile pentru ei.»"(Bukhari)

Răbdarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), de dragul chemării la Islam (daʻwah), ne motivează să-l urmăm pe el și îndrumarea lui și să nu ne răzbunăm pe cei care ne greşesc personal. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

«Ai avut vreodată o zi care să fie chiar şi mai grea decât bătălia de la Uhud?» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mi-a răspuns: «Tribul tău m-a tulburat mult, iar cel mai greu moment a fost cel din ziua de ʻAqabah, când m-am prezentat lui Ibn ʻAbd Al-Yālil ibn ʻAbd Al-Kulal, iar el nu mi-a răspuns. Astfel, copleşit, m-am îndepărtat, simţind o tristeţe excesivă, mergând fără ţintă, neştiind exact spre ce loc mă îndreptam, până când am ajuns la Qarn Ath-Tha'alib, unde mi-am ridicat privirile spre cer şi am observat un nor deasupra mea, venit pe neaşteptate. M-am uitat deasupra şi l-am văzut pe îngerul Jibril stând pe el. M-a strigat, spunându-mi: „Allah a auzit cuvintele spuse ţie de către oameni şi modul în care aceştia ţi-au răspuns. Allah l-a trimis pe îngerul munţilor la tine, astfel încât îi poţi porunci să facă tot ceea ce doreşti acestor oameni." Îngerul munţilor a venit la mine şi m-a salutat, apoi mi-a spus: „O, Mohammed, porunceşte ceea ce tu doreşti. Dacă doreşti, voi lăsa Al-Akhshabayn (cei doi munţi care împrejmuiesc Mecca) să se prăbuşească peste ei.»"Însă am răspuns: „Nu, dar sper că Allah le va da copii care Îl vor sluji pe Allah şi pe nimeni altcineva cu excepţia Sa."»" (Bukhari)

Unii musulmani de astăzi sunt prea grăbiți atunci când transmit chemarea la Islam, sperând că vor culege fructele sale peste noapte. Răzbunarea pentru dorințele persoanele ale cuiva pătează sinceritatea chemării la Islam, iar din acest motiv, unele eforturi de daʻwah pot eșua, din cauza prevalenței acestui comportament din rândul membrilor lor. Unde sunt răbdarea și rezistența? Mulți ani mai târziu, dorințele Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au devenit realitate, după multă suferință, răbdare și o luptă lungă.

Ibn Masʻūd (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Îmi amintesc de parcă încă l-aș vedea pe Mesagerul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care ne spune istoria unuia dintre Profeţi: «Oamenii lui l-au bătut, iar el spunea în timp ce se ștergea de sânge pe față: „O, Allah! Iartă-l pe poporul meu, pentru că el cu siguranță nu știe."»" (Ibn Majah)

Odată, Zaid ibn Saʻnah, care era evreu, a venit la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care se afla la o înmormântare împreună cu companionii săi (Allah să fie mulțumit de ei!), pentru a-și cere datoria. El l-a apucat de haine pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu o față încruntată și a spus într-un mod foarte aspru:

«O, Mohammed, tu nu vrei să îmi plătești datoria.» ʻOmar s-a uitat la el cu mânie și i-a spus: «O, dușman al lui Allah! Îi spui Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ceea ce am auzit și îi faci ceea ce văd? Jur pe Allah, Care l-a trimis cu Adevărul, că dacă nu m-aș teme de reproșul lui, ți-aș tăia capul cu sabia mea.» Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a uitat la ʻOmar foarte calm și i-a spus: «O, ʻOmar, această persoană și eu aveam nevoie de altceva decât aceasta. Ar fi trebuit să îmi ceri să îi plătesc datoria și lui să își pretindă dreptul într-un mod mai bun. O, ʻOmar, ia-l și dă-i dreptul lui și dă-i în plus douăzeci de saʻa de curmale.» Zaid a spus: «ʻOmar a venit cu mine şi mi-a dat dreptul meu şi, în plus, douăzeci de saʻa de curmale. L-am întrebat: „Ce este ceea ce mi-ai dat în plus?", iar el mi-a răspuns: „Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) m-a îndrumat să-ţi dau, pentru că te-am speriat." L-am întrebat apoi: „O, ʻOmar, știi cine sunt?" ʻOmar a spus: „Nu, cine ești?" I-am răspuns: „Sunt Zaid ibn Sa'na." Omar a spus: „Rabinul?" I-am răspuns: „Da, rabinul." ʻOmar atunci m-a întrebat: „Ce te-a făcut să spui ceea ce i-ai spus Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi să faci ceea ce ai făcut?" Am răspuns: „O, ʻOmar, am văzut toate semnele care dezvăluie capacitatea sa ca Profet pe chipul Mesagerului lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în afară de două: (primul) răbdarea şi perseverenţa, care preced furia lui, şi (al doilea) cu cât eşti mai dur faţă de el, cu atât mai politicos şi răbdător devine. Şi acum, că l-am încercat în acestea, o, ʻOmar, te iau martor că L-am ales pe Allah ca Domn al meu şi Islamul ca religie a mea şi pe Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ca Profet al meu. Te iau, de asemenea, martor că jumătate din averea mea, şi sunt dintre cei mai bogaţi oameni ai Medinei, o dau de dragul lui Allah musulmanilor." ʻOmar mi-a spus: „Nu poţi împărţi averea ta tuturor musulmanilor, aşa că spune: «O voi împărţi câtorva dintre musulmani.»" Am spus: „Atunci voi împărţi bogăţia câtorva dintre musulmani."» Apoi, ne-am întors la Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). I-am spus: «Mărturisesc că nu există nici o divinitate în afară de Allah şi că Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah.»" (Nasa'i)

Să reflectăm asupra acestui incident, asupra rezultatului și a discuțiilor lungi din timpul acestuia; poate îl vom putea urma pe modelul nostru, Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în ceea ce priveşte răbdarea lui cu oamenii și în modul de a-i chema la Islam cu blândețe și toleranță.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a încurajat, de asemenea, pe oameni atunci când aceștia au acționat în mod corect și a semănat spiritul de optimism în inimile lor. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Am pornit la drum din Medina pentru ʻUmrah cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), iar când am ajuns la Mecca, i-am spus: «O, Mesager al lui Allah! Te răscumpăr cu tatăl meu și mama mea! Am scurtat rugăciunea mea și am completat-o și am ţinut postul și l-am întrerupt.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Ai făcut bine, ʻAishah.» și el nu mi-a reproșat." (Nasa'i)


Mâncarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

În casele elitei și ale oamenilor autorității sunt ținute banchete, dar ce știm despre mâncarea și băutura Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)? A dus o viață de regi, mâncând hrana oamenilor înstăriți și bogați sau viața lui a fost una modestă?

Nu fi uimit de alimentele puține și simple ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)! Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu şi-a umplut niciodată stomacul cu pâine, cu excepţia momentelor de dalaf (când mânca cu oamenii la un loc)." (Tirmidhi)

Acest hadith arată că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) rareori a mâncat pe săturate, cu excepţia momentelor în care avea oaspeţi, pentru a arăta ospitalitate și curtoazie față de oaspeții săi.

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat „Familia lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a mâncat niciodată pe săturate pâine de orz două zile consecutive, până când el a fost luat (a murit)." (Ibn Majah)

Într-o altă relatare, ea (Allah să fie mulţumit de ea!) a spus:

„Familia lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a mâncat niciodată pe săturate pâine de grâu pentru trei nopți consecutive, până când el (Profetul) l-a întâlnit pe Allah." (Bukhari)

Câteodată, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu găsea nimic să mănânce așa că mergea la culcare flămând. Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a spus:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și familia sa obișnuiau să sufere de foame pentru mai multe nopți consecutiv și nu găseau (hrană pentru) cină, iar pâinea lor a fost mai mult de orz." (Tirmidhi)

În ciuda generozității lui inimitabile, să reflectăm asupra condițiilor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a mâncat niciodată la o masă până la moartea sa, nici nu a mâncat pâine subțire frumos coaptă de-a lungul vieții sale." (Bukhari)

S-a relatat că: „Atunci când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să vină la ele (soţiile sale), el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le spunea: «Oare aveţi voi ceva de mâncare?!», iar ele răspundeau: «Nu.» Atunci el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea: «Atunci, cu adevărat voi posti eu.»" (Nasa'i)

În ciuda sărăciei și a lipsei de alimente, comportamentul nobil și caracterul Islamic al Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-au obligat să fie recunoscător pentru binecuvântarea alimentelor pe care Allah Cel Atotputernic i le-a oferit, precum și să mulțumească persoanei care le-a pregătit și să nu o certe dacă a făcut o greșeală, considerând că aceasta a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă (în prepararea hranei), dar nu a reușit. Prin urmare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a criticat niciodată alimentele, nu a reproșat nimic unui bucătar şi nici nu a respins mâncarea ori a cerut ceva ce nu era disponibil. Umplerea stomacului cu tipuri de produse alimentare deosebite nu a fost niciodată preocuparea Profetului Islamului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) a spus: „Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu critica niciodată mâncarea ce i se oferea; dacă îi plăcea, mânca din ea, iar dacă nu era pe gustul lui, nu se atingea de ea." (Bukhari)

Vă invit, stimați cititori, care sunteți preocupați cu diferite soiuri de alimente și băuturi, să ascultați ceea ce sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus pe scurt:

„În ceea ce privește hrana și îmbrăcămintea, cea mai bună îndrumare este cea a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mânca hrana disponibilă dacă îi plăcea. În plus, nu respingea alimentele disponibile și nu făcea eforturi pentru a aduce altele indisponibile. Cu alte cuvinte, atunci când îi erau aduse pâine și carne, sau fructe cu pâine și carne, sau doar curmale, sau doar pâine îi era adusă, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mânca. Când două tipuri de alimente îi erau aduse, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu spunea că nu va mânca două tipuri de alimente în același timp. De asemenea, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu se abținea de la un anumit tip de alimente, datorită gustului bun sau a dulceții. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «(Jur) Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin post şi îl întrerup, fac rugăciuni şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel ce se depărtează de la calea mea, nu este de-al meu.» (Bukhari şi Muslim)"

Allah Cel Atotputernic ne-a poruncit să consumăm mâncare halal și să-I mulțumim pentru aceasta. Astfel, oricine interzice mâncarea halal încalcă limitele Shariʻah, iar cine nu-I mulțumește lui Allah Cel Atotputernic, Îi neglijează drepturile.

Metodologia Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cea mai bună și calea cea mai moderată, iar abaterea de la ea îmbracă două forme:

Ø oamenii cheltuiesc în mod extravagant și mănâncă tot ceea ce doresc, neglijând obligațiile (Shariʻah).

Ø oamenii interzic mâncarea halal și inovează monahismul pe care Allah Cel Atotputernic nu l-a rânduit, chiar dacă acesta nu există în Islam.

Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a adăugat: „Mâncarea legală este bună și mâncarea bună este legală, deoarece Allah Cel Atotputernic a făcut mâncarea bună legală pentru noi și ni le-a interzis pe cele rele. Astfel, bunătatea alimentelor constă în faptul că produsele sunt hrănitoare și delicioase. Allah Cel Atotputernic a interzis tot ceea ce ne dăunează și a permis tot ceea ce este benefic pentru noi."

De asemenea, el a adăugat: „Oamenii variază în ceea ce privește tipurile de alimente, îmbrăcămintea și starea de foame și satisfacție, la fel și în ceea ce priveşte starea individului. Totuși, cea mai bună faptă este cea care este cea mai supusă în faţa lui Allah Cel Atotputernic și cea mai utilă pentru cel care o face."


Apărarea onoarei oamenilor

Adunările pentru obţinerea cunoașterii și pentru dhikr sunt cele mai bune, deci ce crezi despre adunările care sunt moderate de către profesorul omenirii cu discursurile, învățăturile și instrucțiunile sale? Puritatea adunărilor Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și ale sinelui său l-au ajutat să îi corecteze pe cei care au făcut greșeli, să îi înveţe pe ignoranți, să îi alerteze pe cei nepăsători și a respins totul, în afară de bunătate. L-a ascultat cu atenție pe interlocutor; dar nu a tolerat bârfa sau calomnia. Astfel, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a apărat onoarea altora în absența lor.

S-a relatat sub autoritatea lui ʻItbān ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el!) că atunci când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a ridicat în picioare pentru a efectua rugăciunea, a întrebat:

«Unde este Malik ibn Ad-Dukhshum?» Un bărbat ei a răspuns: «El este un ipocrit și nu îi iubește pe Allah și pe Mesagerul Său.» Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: «Nu spune aceasta. Nu ştii că el a spus: „Lā ilaha illa Allah (Nimeni nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah!)", căutând Mulţumirea lui Allah? Allah a interzis Focul Iadului pentru cei care spun că nimeni nu are dreptul de a fi adorat în afară de Allah." (Bukhari și Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a avertizat împotriva mărturiilor false și a încălcării drepturilor oamenilor. S-a relatat sub autoritatea lui Abu Bakr (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Nu ar trebui să vă informez despre cele mai grele şi mari păcate?» Ei (companionii) au spus: «Da, o, Mesager al lui Allah!» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Asocierea de parteneri în adorare lui Allah şi a fi neascultător faţă de părinţi.» Apoi, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a îndreptat după ce a fost înclinat pe o parte (pe o pernă), şi a spus: «Şi vreau să vă avertizez împotriva mărturiei mincinoase.» Şi a continuat să spună acest lucru până am crezut că nu se va opri." (Bukhari)

În ciuda marii sale iubiri față de mama credincioșilor, ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!), Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a criticat-o pentru calomnie și i-a arătat cât de grav este acest lucru. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) i-a spus Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!):

«De ajuns cu Safiyyah!» (indicând cu degetele că aceasta ar fi scundă). Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cu adevărat, tu ai spus un cuvânt care, dacă ar fi aruncat în apa mării, ar murdări-o toată.»" (Abu Dawud)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a oferit vești bune musulmanilor care apără onoarea fraților săi musulmani în absența lor. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Celui care apăra onoarea fratelui său musulman, Allah îi va apăra onoarea în Ziua Învierii." (Ahmad)


Pomenirea frecventă a lui Allah Cel Atotputernic

Primul învățător, Profetul Islamului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a acordat o mare atenție adorării și conexiunii inimii cu Allah Cel Atotputernic. El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu irosea vreo clipă fără a Îl pomeni pe Allah Cel Atotputernic, a-L lăuda, a Îi mulţumi, a Îi cere iertare şi a se căi în faţa Lui. Deși Allah Cel Atotputernic i-a iertat păcatele trecute și viitoare, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost un rob recunoscător al lui Allah Cel Atotputernic și un Profet mulțumitor, care Îl slăvea mereu pe Allah Cel Atotputernic. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a oferit Domnului său respectul cuvenit, așa că L-a lăudat, L-a implorat și s-a întors spre El. Cunoștea valoarea timpului, așa că l-a folosit în cel mai bun mod cu putinţă și a încercat din răsputeri să-l investească în adorarea și supunerea față de Allah Cel Atotputernic.

Ibn ʻAbbas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat: „Obișnuiam să numărăm pentru Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cuvintele: «O, Allah, iartă-mi mie şi acceptă căinţa mea, căci, cu adevărat, Tu eşti Iertător, Îndurător!» de o sută de ori într-o singură întrunire." (Abu Dawud)

S-a relatat sub autoritatea lui Abu Hurairah (Allah să fie mulțumit de el!) că Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Jur pe Allah că eu, cu adevărat, îmi cer iertare de la Allah şi mă întorc la El cu căinţă de mai mult de şaptezeci de ori într-o zi." (Bukhari)

Vorbind despre rugile pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le spunea foarte des în casa ei, Umm Salamah (Allah să fie mulțumit de ea!) a spus că el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obişnuia să spună:

„O, Tu, Cel care schimbi situaţia inimilor, fă inima mea să fie statornică în religia Ta!" (Tirmidhi)


Vecinii

Cât de onorabil a fost statutul vecinilor în perioada Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)! Un vecin avea un statut înalt în ochii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), care spunea:

„Îngerul Jibril a continuat să mă sfătuiască să fiu bun cu vecinii, până când am crezut că le va da o parte din moştenire." (Tirmidhi)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a poruncit lui Abu Dharr (Allah să fie mulţumit de el!), spunând: „O, Abu Dharr, când pregătești supă, adaugă apă pentru a le oferi și vecinilor (drept cadou)." (Muslim)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a avertizat împotriva rănirii vecinilor, spunând:

«Pe Allah, el nu este credincios! Pe Allah, el nu este credincios! Pe Allah, el nu este credincios!» Oamenii au întrebat: «Cine, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cel al cărui vecin nu se află în siguranţă în preajma sa.»" (Bukhari şi Muslim)

Ce vecin plăcut este cel despre care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Cel mai bun însoţitor în faţa lui Allah este acela care este cel mai bun cu însoţitorii săi, iar cel mai bun vecin în faţa lui Allah este acela care este cel mai bun cu vecinii săi." (Tirmidhi şi Ibn Khuzaimah)


Buna companie

ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat: „Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) afla că cineva a făcut ceva (greșit), nu spunea: «De ce cutare spune cutare (spunând numele celui vinovat și expunându-l în fața persoanelor)?»; ci, mai degrabă, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea: «De ce unii oameni fac cutare?»" (Tirmidhi)

Anas ibn Mālik (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că un bărbat a intrat la Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) având pete de șofran. Rareori Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) critica pe cineva în față pentru ceva nu-i plăcea, așa că atunci când omul a plecat, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Ar trebui să îi spuneţi acestui om să spele aceste pete." (Abu Dawud și Ahmad)

S-a relatat sub autoritatea lui Ibn Masʻūd (Allah să fie mulțumit de el!) că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Să nu vă informez despre cel căruia îi este interzis Iadul sau despre cel care este interzis pentru Iad? Este interzisă celui care este aproape (de oameni datorită modestiei sale), care are un caracter politicos și afectuos (în relațiile lui cu oamenii) și ușor (când discută cu ei)." (Tirmidhi)

Respectarea drepturilor oamenilor

Omul are multe drepturi de respectat: drepturile lui Allah Cel Atotputernic, drepturile familiei, drepturile față de sine și drepturile persoanelor. Cum a făcut Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a gestiona timpul său și pentru a profita la maxim de ziua lui? Anas (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că:

„Trei bărbaţi au venit la casele soţiilor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre modul în care acesta se implică în actele de adorare. Când au aflat cum este acesta, ei au considerat că actele lor de adorare sunt nesemnificative şi au spus: «Unde suntem noi în comparaţie cu Profetul când lui i-au fost iertate păcatele cele trecute şi păcatele viitoare!» Unul dintre ei a spus: «Vreau să îmi petrec toată viaţa în rugăciune şi să nu mai dorm niciodată.» Un al doilea a spus: «Vreau să ţin post tot timpul şi să nu îl mai întrerup deloc.» Cel de al treilea a spus: «Mă voi abţine de la orice relaţie cu vreo femeie şi nu mă voi căsători niciodată.» Auzind acestea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult decât voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin post şi îl întrerup, fac rugăciuni şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel care se depărtează de la calea mea, nu este de-al meu.»" (Bukhari şi Muslim)

Curajul și răbdarea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) s-a bucurat de cea mai mare cotă de curaj în susținerea Islamului și în facerea Cuvintelor lui Allah Cel Atotputernic stăpânitoare. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a folosit binecuvântările pe care Allah Cel Atotputernic i le-a conferit în mod corespunzător. ʻAishah (Allah să fie mulțumit de ea!) a relatat:

„Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lovit niciodată pe nimeni cu mâna lui, decât atunci când a luptat pentru Cauza lui Allah. El nu a lovit vreo slugă sau vreo femeie." (Muslim)

Curajul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a ajutat în realizarea chemării la Islam și să se confrunte cu cei mai înverșunați necredincioși din tribul Quraiş de unul singur. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a rămas statornic în credinţa sa în Islam până când Allah Cel Atotputernic i-a acordat victoria. El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu s-a plâns că se confrunta singur cu ei și că toți oamenii au format un front unit împotriva lui; dimpotrivă, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a depins de Allah Cel Atotputernic, s-a bazat pe El și a declarat daʻwah lui în mod deschis. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Alah fie asupra sa!) a fost cel mai curajos și hotărât dintre oameni. Atunci când oamenii băteau în retragere, el rămânea ferm. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să Îl adore pe Allah Cel Atotputernic în peștera Hirā'. De asemenea, oamenii din tribul Quraiş nu au luptat împotriva lui și nicio națiune nu a tras către el o singură săgeată, până când a mărturisit deschis Tawhīd (monoteismul Islamic) și a declarat obligația de a dedica actele de adorare doar lui Allah Cel Atotputernic. Drept urmare, necredincioșii erau uimiți, spunând: „Oare a făcut el din zei un Dumnezeu Unic? Acesta este un lucru uimitor (...)! [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 38:5] Acest lucru se datorează faptului că au ridicat idoli ca intermediari între ei și Allah Cel Atotputernic. Citându-i pe necredincioși, Allah Cel Atotputernic spune:(...) Noi nu-i adorăm pe ei decât pentru ca ei să ne apropie de Allah (...)" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 39: 3] Desigur, ei au recunoscut Unicitatea Stăpânirii lui Allah Cel Atotputernic, Care spune: „Spune: «Cine vă dăruieşte cu cele de trebuinţă pe voi din Ceruri şi de pe Pământ?» Spune: «Allah! Şi noi sau voi suntem pe un drum bun sau într-o rătăcire răzvedită.»" [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 34:24]

Să privim la actele de politeism care au dominat pământurile musulmanilor, precum invocarea morților și solicitarea ajutorului lor, jurămintele pe ei, temându-se și sperând la răsplata lor. Oamenii s-au afundat în acest rău până când au rupt relația lor cu Allah Cel Atotputernic din cauza faptului că I-au atribuit parteneri și i-au plasat pe cei morți în aceeași poziție cu Cel Veșnic, Care nu moare. Allah Cel Atotputernic spune:

„Necredincioşi sunt aceia care spun: «Dumnezeu e Mesia, fiul Mariei!» Doar a zis Mesia: «O, fii ai lui Israel, adoraţi-L pe Allah, Domnul meu şi Domnul vostru!» Pe cel care aşază lângă Allah pe altcineva, Allah îl va opri de la Rai, iar adăpostul lui va fi Focul şi cei nelegiuiţi nu vor afla ajutor." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 5:72]

Vom trece acum la polul opus al casei Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spre muntele de la Uhud, unde a avut loc marea bătălie. În această mare bătălie, curajul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), statornicia și răbdarea, în ciuda rănilor suferite, au fost evidente. Fața lui nobilă era însângerată; cei doi dinți molari i-au fost rupți și i-a fost spart capul.

Sahl ibn Saʻd (Allah să fie mulțumit de el!) ne-a descris rănile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spunând: „Pe Allah! Știu cine a spălat rănile Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!); cine a turnat apă peste ele și care a fost tratamentul său. Fatimah, fiica Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), îi spăla rănile, iar ʻAli turna apă dintr-un scut. Văzând că apa a făcut să crească fluxul de sânge, Fatimah a ars o bucată de rogojină și a întins-o peste răni, iar sângerarea s-a oprit. În acea zi, incisivii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au fost rupți, fața lui a fost rănită şi casca lui i-a spart capul." (Bukhari)

Al-ʻAbbas ibn ʻAbd Al-Muttalib (Allah să fie mulțumit de el!) a vorbit despre Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în bătălia de la Hunayn, spunând: „Când musulmanii au bătut în retragere, Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a început să își îndrepte catârul către necredincioși. Eu țineam frâiele catârului Trimisului lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), împiedicându-l să meargă prea repede. Între timp, Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunea: «Eu sunt Profetul fără îndoială, eu sunt fiul lui ʻAbd Al-Muttalib.»" (Muslim)

Războinic curajos, care a participat la lupte binecunoscute și evenimente celebre din istoria Islamului, ʻAli ibn Abu Talib (Allah să fie mulțumit de el!) a vorbit despre Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), spunând: „Când lupta devenea feroce și cele două părți se înfruntau, ne protejam cu Trimisul lui Allah (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Niciunul dintre noi nu era mai aproape de inamic decât el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)." [Baghawi]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a stabilit un exemplu strălucit și a fost un model excelent de răbdare în ceea ce privește daʻwah, până când Allah Cel Atotputernic a stabilit bazele Islamului și cavaleria lui a cutreierat Arabia, pământurile Ash-Shām și Transoxiana. Nu exista teren urban sau nomad în care Islamul să nu fi intrat.

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu a lăsat moștenire niciun dinar și niciun dirham. În schimb, el a lăsat cunoaștere, iar aceasta este moștenirea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Oricine vrea sa ia din această moștenire, este binevenit – și ce moștenire plăcută va lua! S-a relatat că:

„Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), la moartea sa, nu a lăsat niciun dirham sau dinar, sclav sau sclavă, sau nimic altceva în afara catârului său alb pe care obişnuia să călărească, a armei sale şi a unei bucăţi de pământ pe care l-a oferit drept caritate." (Bukhari)


Suplicațiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Suplicația este un act de adorare măreţ, care nu ar trebui să fie dedicat altcuiva în afară de Allah Cel Atotputernic. Aceasta arată nevoia omului de Allah Cel Atotputernic și afirmă lipsa lui de putere. Ea este semnul că omul este robul lui Allah Cel Atotputernic și indică smerenia persoanei. Ea implică Slăvirea lui Allah Cel Atotputernic și atribuirea bunăvoinței și a generozității Lui. Prin urmare, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Suplicația este esența adorării." (Tirmidhi)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) L-a implorat și L-a invocat pe Allah Cel Atotputernic, a arătat în mod frecvent nevoia lui de Allah Cel Atotputernic, implorându-L şi folosind cuvinte succinte. Printre rugile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) au fost următoarele:

● „O, Allah, întăreşte pentru mine religia mea, care este ocrotitoarea chestiunilor mele, şi aranjează pentru mine chestiunile lumii mele în care trăiesc. Şi aranjează pentru mine Viaţa de Apoi, de care depinde cealaltă viaţă a mea. Şi transformă viaţa mea într-o sursă a multitudinii faptelor bune şi fă ca moartea mea să fie o sursă de odihnă pentru mine, protejându-mă de orice rău!" (Muslim)

● „O, Allah, Creatorul Cerurilor şi al Pământului, Cunoscătorul celor nevăzute şi celor văzute, Domnul şi Stăpânul tuturor lucrurilor, mărturisesc că nu există niciun Dumnezeu în afară de Tine. Caut refugiu la Tine de răul din sufletul meu şi de răul şi shirk-ul lui Şeitan şi de la a comite un rău împotriva sufletului meu sau de la a face acest lucru altui musulman!" (Abu Dawud)

● „O, Allah, oferă-mi suficient din ceea ce este permis, astfel încât să mă lipsesc de ceea ce Tu ai interzis şi ajută-mă, prin Harul Tău, să mă lipsesc de orice în afară de Tine!" (Tirmidhi)

● „O, Allah, iartă-mă şi trimite Mila Ta asupra mea și permite-mi să mă alătur celor mai mari companioni (în Paradis)." (Bukhari)

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) obișnuia să Îl implore pe Domnul Său frecvent, atât în vremurile grele, cât și în cele ușoare, atât de mult încât mantia i-a căzut de pe umeri în timp ce Îl implora pe Allah Cel Atotputernic în bătălia de la Badr, cerându-I să le acorde victoria musulmanilor și să îi învingă pe politeiști. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) Îl implora pe Allah, de asemenea, pentru el, pentru familie, pentru companioni (Allah să fie mulțumit de ei!) și pentru musulmanii de rând.

Sfârșitul vizitei

După ce v-ați bucurat ascultând ahadith ale Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), citind biografia sa măreaţă, observând străduința sa pe Calea lui Allah și suferința, trebuie să ne amintim că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) are unele drepturi asupra noastră pe care trebuie să le îndeplinim. Procedând astfel, am perfecționa bunătatea și am merge pe Calea cea Dreaptă. Drepturile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) includ:

• credința adevărată în el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), în cuvintele și acțiunile sale și în tot ceea ce el a adus. Trebuie să-l ascultăm și să evităm neascultarea lui. Trebuie să supunem lucrurile la judecata lui (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și să-i acceptăm judecata. Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) trebuie să îi acordăm aprecierea cuvenită, fără exces sau neglijență, să îl urmăm, să îl avem ca model în toate domeniile vieții și să îl iubim mai mult decât averea, familia, copiii și toți oamenii. Trebuie să îl respectăm pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), să îl cinstim, să sprijinim Islamul, să apărăm Ummah lui și să o reînviem printre musulmani. De asemenea, trebuie să îi iubim pe nobilii săi companioni (Allah să fie mulțumit de ei!), să îi apărăm și să citim despre biografiile lor.

• dragostea pentru Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) presupune să Îi cerem lui Allah Cel Atotputernic să trimită pacea și binecuvântare asupra sa. Allah Cel Atotputernic spune: „Allah şi îngerii Săi Se roagă pentru Profet. O, voi cei care credeţi, rugaţi-vă pentru el şi salutaţi-l pe el cu tot respectul." [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 33:56]

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „«Cea mai minunată dintre zilele noastre este vineri; aşa că binecuvântaţi-mă de mai multe ori în acea zi, căci binecuvântările voastre vor ajunge la mine.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat: «O, Trimis al lui Allah! Cum ţi se vor încredinţa ţie binecuvântările noastre, când trupul tău va fi amestecat cu pământul putrezit?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Allah nu i-a îngăduit pământului să distrugă trupurile Profeţilor.»" (Abu Dawud și Ibn Majah, iar Albani l-a clasificat ca fiind sahih)

Ummah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu ar trebui să fie zgârcită în ceea ce privește drepturile nobilului Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). El (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Un musulman zgârcit este cel care aude numele meu și nu trimite binecuvântări pentru mine." (Tirmidhi)

Rămas-bun

Înainte să părăsim această casă, care este parfumată cu credință și fondată pe supunere, Ummah a Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), rămâne să-l înveţi pe cel care se află în căutarea mântuirii și îi arăţi calea celui care se află în căutarea călăuzirii. Știm despre unele incidente cu învățații predecesorilor drepți și modul în care aceștia au fost dornici să urmeze această Sunnah măreaţă. Fie ca Allah să ne facă să îi urmăm și să îi imităm în cel mai bun mod cu putinţă! Amin!

Imam-ul Ahl us-Sunnah Ahmad ibn Hanbal (Allah să aibă milă de el!) a spus:

„Nu am scris niciodată un hadith, dar l-am pus în aplicare. Într-o zi, am aflat că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut ambutisare și l-a plătit pe Abu Taybah, cel care a făcut-o, un dinar. Prin urmare, am plătit un dinar atunci când am făcut la fel."

ʻAbd Ar-Rahman ibn Mahdi a relatat că l-a auzit pe Sufyan spunând: „Nu am fost niciodată informat despre un hadith al Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), fără să acționez în conformitate cu el, chiar dacă după un anumit timp."

În cele din urmă, aveți aici un hadith pentru ca stimatul cititor ar trebui să îl ia în considerare. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»" (Bukhari)

—™

Ne rugăm lui Allah Cel Atotputernic să ne acorde iubire pentru Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și posibilitatea de a urma calea lui cea dreaptă şi să nu o luăm pe o cale greșită. Ne rugăm lui Allah Cel Atotputernic să trimită binecuvântări asupra Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), atâta timp cât noaptea urmează ziua și oamenii drepți îl menționează. Ne rugăm lui Allah Cel Atotputernic să ne reunească cu Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în cea mai înaltă treaptă din Firdaws (în Paradis), să ne bucure ochii la vederea lui și să bem din al său Hawdh (izvor) o gură de apă, după care nu vom mai simți sete niciodată. Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului nostru Mohammed, asupra familiei și a companionilor săi! Amin![1] N.t. – ca şi cum ar mătura

[2] N.t. – adică în tot ceea ce făcea, urma cu stricteţe prescripţiile Coranului cel Glorios

Categorii: