Pravda medzi riadkami Biblie

Autor :

Popis

Hlbší pohľad na kresťanskú doktrínu.

Kniha pozostáva z piatich kapitol:
A). Ježišova božskosť: Odpovedá na dôkazy, ktoré predkladajú kresťania ako dôkazy božskosti Ježiša. Prináša odpovede zo samotnej Biblie a jej známych učencov.

B). Koncept trojice: Diskutuje o trojici a či je jej pôvod z Biblie. Spomenul ju Ježiš? Existovala trojica pred kresťanstvom? Je trojica logickou súčasťou viery?

C). Príbeh ukrižovania je jadrom kresťanstva, v ktorom sú však viaceré protirešenia, ktoré nemôžu zaistiť jeho pravdivosť. Vyvrátenie Ježišovho ukrižovania proroctvami v Žalmoch.

D). Všeobecné protirečenia v Novom Zákon. Kapitola odpovedá na otázku: Je Nový Zákon Božie slovo?

E). Ježiš podľa islamského učenia: Spomíname jeho príbeh od narodenia jeho matky, Márie až po jeho druhý príchod pred súdnym dňom.

Download
Poslať komentár pre webmasterov

Kategórie: